Saarlased tahavad ise bussiliiklust korraldada (1)

Saarlaste hinnangul on aga kaheldav, kas Saare maakonna ühistranspordi korralduse koondumine regionaalse ühistranspordikeskuse alla seda vajalikul määral võimaldaks.

Saaremaa omavalitsuste liit (SOL) pöördus maavalitsuste tegevuse kohalikele omavalitsustele üleandmisega seoses maakondade ühistranspordi ümberkorralduse asjus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poole.

SOL-i juhatuse esimees Madis Kallas märgib pöördumises, et plaani kohaselt võtab maanteeamet maakonna ühistranspordi korralduse üle 10. oktoobril ja 1. jaanuarist 2019 tuleks see omakorda üle anda ühistranspordikeskustele. Kallas tähendab, et esialgse info kohaselt kavatseti maakonna bussiliinide korraldamine üle anda piirkondlikele ühistranspordikeskustele. Kohtumisel linnade ja omavalitsusliitude esindajatega tõi maanteeameti esindaja aga välja, et ühistranspordi korraldamise ülesande saab üle anda ka selleks ajaks moodustatud maakondlikule ühistranspordikeskusele.

“Kuna Saaremaal tekib maakonna-suurune omavalitsus, soovime tulevikus ise olla ühistranspordi korraldajaks maakonnas,” kinnitab Kallas. Nõnda teeb SOL ministeeriumile ettepaneku täiendada ühistranspordiseaduse muutmise eelnõud klausliga, mis võimaldaks ühistranspordi korralduse ja selleks vajalikud riigieelarvelised vahendid üle anda kohalikule omavalitsusele.

Kallas märgib veel, et juhul, kui edasine tegevuskava näeb ette maakonna ühistranspordi korralduse üleandmise ainult ühistranspordikeskusele, soovivad saarlased moodustada Saare maakonna ühistranspordikeskuse ja paluvad seega võimalust ühistranspordi korraldamise kohustuse üleandmiseks moodustatavale keskusele. “Ühistranspordi korraldamisel tagab kohalik tasand parema kvaliteedi, nähes tegelikke vajadusi ja olusid ning osates prognoosida tulevikuväljavaateid,” põhjendab Kallas.

Maanteeameti tegevus näeb aga ette põhimõtted, mille kohaselt korraldatakse maakondlikku liinivedu ka edaspidi samas mahus kui praegu ning tegevuspiirkondade määratlemisel lähtutakse sõitjate sõiduvajadusest ja efektiivsest logistikast.

Print Friendly, PDF & Email