MUHU UUDISSED: Kui linaliugu laska ep soa, juu siis valitseb pallisid (1)

Terissid, neh. Voastapääva juubelinädal oogid käe. Suame siis nähe, mesmuodi selle residendirovval või rovva residendil, kummati ta õige oo, sie külaliste vastuvõtmine koa köib. Ja kisse jälle ennast mesmuodi lille lüöb.

Meitel sii Muhus oo voastapääva tähistamine just täpsest õige pääva pial. Neh siis, riede, kahekümne neljandal, kellu ühest Liiva koolimaja saalis. Siis oo pissike aktus ja mineva voasta reemiate kättejägamine. Õhta oo aega kodu koa viel isekeskis pidu pidada.

Mineva nädali alguses köis vallavalitsus nuordekeskuses pallisid valitsemas. Ja sest oo nüid uijee kui paljud koa tuld võtn. Asi ise akkas pihta juba tüki aa iest. Aan nuored ühekorra sial pallimeres poslori ja nõnna muusias akan pallisid värvi järgi unnikateks valitsema. Ja siis jälle mõte, et tia kui nobesti nõukse tüöga üldse valmis soab. Ja siis akan masu kõik sial aa piale neid pallisid valitsema. Ja siis kuulutatigid välja nõuke võistlus kohe. Neh ikka kole uhke –lapsed soavad võedu piale asju okurooti panna. Õppevad selle käikus korda luoma koa viel.

Et nõuke võistlus irmus vägev tundus, siis läingid vallavalitsus koa katsuma, et kui nobeste naad jõudvad. Ja kus siis akan teisi laviinis tulema. Hooldekeskus oo tõeste koa köin ja kultuurirahvas ja lasteaa naesed ja. Noorde oma võeduaamine sai sõbrapäävaga läbi, aga vanadel inimestel oo nüid aega küinlakuu lõpuni.

Kisse tiab, kas vastlabe linaliugu soabkid laska. Aga võib ju ühevoasta selle asemel tükkis pallisid valitseda. Tuleb kuni nelja inimesega kampa kokku panna ja siis aeg kindi panna ja muudkut aga pallisid valitsema! Kõege lihtsam oo kirjuta veispukkis Mariile või Muhu noortekeskusele, et mis aegus sobiks.

Neh, ja sellele va undile, kis sii ulluvaimu palju oo pahandust tein, tahetse nüid kohe kindlaste tuul alla tiha. Rahvas juba pidas sure kange ja tarblise kuosoleku, et mesmuodi teese liikumisest paramini tiada anda ja soaja. Vaske Rein määrati nõukseks asjakarbiks, kis selle jutu siis kõik kokku korjab. Äga sellel va allivatimehel nüid änam pitka pidu põle.
Neh, aga teitele, kulla munuksed, küll kenad ja pitka pidu nädali lõppus!

Print Friendly, PDF & Email