Haridusprogrammiga “Ettevõtlik kool” kõigil Lääne-Saare valla koolidel lepingud sõlmitud

Triin Arva

Õppeaasta 2016/2017 algul oli vastavalt Saaremaa arenduskeskuse ja “Ettevõtliku kooli” esindajate vahelisele lepingule võimalus tuua haridusprogramm “Ettevõtlik kool” kolme Saaremaa kooli. Võimalusest haarasid kinni kõik Lääne-Saare valla koolid: Aste põhikool, Kärla põhikool ja Lümanda põhikool. Nüüdseks on kõigis koolides toimunud nii baaskoolitused kui ka rakendamise koolitused. Koolitustel saadud teadmisi rakendatakse õppetöös.

Haridusprogramm “Ettevõtlik kool” on alguse saanud 2006. aastal Ida-Virumaal ja on mõeldud ettevõtlik õppe integreerimiseks koolisüsteemi. Praeguseks on “Ettevõtliku kooli” võrgustik laienenud igasse Eesti maakonda, kus kohalikul tasandil koordineerivad programmi maakondlikud arenduskeskused.

Haridusprogrammi koolituste sihtgrupp on õppeasutuste juhtkond, koordinaatorid (initsiatiivgrupp) ehk siis põhimõtteliselt kogu kooli meeskond. Baaskoolitusel on eesmärgiks tutvustada ennekõike, miks on ettevõtlikku õpet toetav hoiak oluline, kuidas luua oma õppeasutusele lisandväärtust “Ettevõtliku kooli” tegevuste kaudu ning seeläbi parendada õppeasutuste konkurentsivõimet ja mainet. Teine oluline teema, millel peatutakse, on see, kuidas edendada koostööd õppeasutuste ja teiste organisatsioonide vahel.

Seoses tegevuse “Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõikidel haridustasemetel” elluviimisega on eelmainitud koolitused üldharidus- ja kutsekoolidele saadavad Euroopa Sotsiaalfondi ja riikliku kaasfinantseeringu abil ehk tasuta.

Rohkem infot “Ettevõtliku kooli” kohta leiab http://evkool.ee/ettevotlik-kool/.

Triin Arva,
Saaremaa arenduskeskus,
“Ettevõtliku kooli” maakondlik koordinaator

Print Friendly, PDF & Email