Tulumaksuralli on mullusest nobedam

Selle nädala alguseks olid saarlased esitanud oma mulluste tulude kohta juba 9088 deklaratsiooni. Läinud aastal samal ajal oli esitatud deklaratsioonide arv 8545.

Seejuures on tagastamisele kuuluv tulumaksu enammaks läinud aasta eest praeguse seisuga 1418 887 eurot ning juurde tuleb saarlastel maksta 93 357 eurot. 2015. aasta kohta esitatud tuludeklaratsioonide põhjal oli mullu samal ajal tagastamisele kuuluv tulumaksu enammaks 1345 233 eurot ja juurdemaks 117 156 eurot.

Maksu- ja tolliameti teenindusosakonna Kuressaare büroo juht Olev Martinson nentis, et seega on tänavu esimestel päevadel esitatud rohkem tuludeklaratsioone ning seetõttu on ka tulumaksu tagastamise summad veidi suuremad.

Samas on varasemate aastate praktika näidanud, et varased tuludeklaratsioonide esitajad on eelkõige need, kel lootus tulumaksu enammaksu tagastamisele. “Kellel aga tuludeklaratsioon on vaja igal juhul esitada seoses maksustatavate tulude deklareerimise vajadusega, teevad seda mõnevõrra hiljem,” selgitas Martinson.

Sellised tululiigid on eelkõige välisriigis saadud tulu, kasu vara võõrandamisest, üüritulu, raieõiguse ja metsamaterjali müük, samuti ka füüsilistest isikutest ettevõtjate tulud. Valdavalt on saarlased oma tuludeklaratsioonid seni esitanud elektroonselt.

Mis puutub tulude deklareerimisse, siis jätkuvalt on saarlaste hulgas aktuaalne madalapalgaliste toetuste teema. Maakonnas oli eilseks esitatud 1504 taotlust madalapalgalise toetuste saamiseks summas 525 258 eurot. Arvestades aasta varem esitatud deklaratsioone, võib Saaremaal eeldada 2016. aasta deklaratsioonide arvuks 15 000. Deklaratsiooni esitamise viimane päev on 31. märts. Samaks ajaks on vaja esitada ka madalapalgalise toetuse taotlus.

Print Friendly, PDF & Email