Koduhooldajaks soovib seitse inimest (1)

Kuressaare linnavalitsuse konkursile kuue koduhooldaja palkamiseks esitas avalduse seitse inimest.

“Lähipäevil kutsume kandidaadid vestlusele ja teeme ka valiku,” ütles linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe. “Loodame, et üsna pea saame alustada teenuse pakkumisega.”

Lindmäe sõnul palgatakse koduhooldajad selleks, et vähendada tööealiste omastehooldajate hoolduskoormust ja võimaldada neil tööle asuda või tööl käimist jätkata. Koduhooldaja ülesannete määramisel lähtub linnavalitsus sotsiaalhoolekandeseadusest ja iga kliendi vajadustest. Seda, milliseid konkreetseid hooldustoiminguid iga klient vajab, näitab hindamine.

Euroopa Sotsiaalfondi toetatava projekti raames saab koduhooldusteenust 60 inimest.

Print Friendly, PDF & Email