MÖÖDARÄÄKIMINE: Turuhoonet pakuti korraga restoraniks ja loomemajaks (9)

TANTS TURU ÜMBER: Relika Metsallik-Koppel, Kristi Kiil ja Maris Rebel poseerisid detsembri alguses, taustaks neile ja teistele käsitöölistele lubatud turuhoone. Samal ajal oli hoone rendile antud ka restorani rajamiseks.
Foto: MAANUS MASING

Kuressaare linnavalitsus pakkus loomemaja eestvedajatele turuhoonet oktoobri algul, kuid turu haldajale, kes vahepeal oli leidnud hoonele uue rentniku, andis oma plaanist teada mitu kuud hiljem.

1. detsembrist hakkas kehtima turu haldaja – linnale kuuluva äriühingu OÜ Kuressaare Bussijaam – ja veiseid kasvatava OÜ Ranna-Villa vaheline rendileping. Turuhoone esimesele korrusele pidi tulema restoran.

“Rendileping on vist isegi veel jõus,” ütleb Ranna-Villa OÜ juhatuse liige Kairo Pilviste, kuid lisas, et sisuliselt on see siiski linnavalitsuse poolt üles öeldud. “Sain aru, et [turuhoone]  läheb linna haldusesse tagasi ja meile seal kohta ei ole” tõdeb Pilviste.

Pilviste ei kritiseeri kedagi, kuid nendib, et tekkinud olukord on imelik. “Meid võeti ju kahe käega vastu,” meenutab ta. Ka uue söögikoha loomise kogemus on ettevõttel olemas. Möödunud aastal avas Ranna-Villa Pärnus restorani Black Bull.

Linna plaanid teadmata

OÜ Kuressaare Bussijaam juhatuse liige Aare Lehtsi ütleb, et novembris rendilepingule alla kirjutades ei teadnud ta linna plaanist kogu turuhoone loomemaja kasutusse anda veel midagi. Lehtsi sai sellest teada alles uue aasta hakul.

“Kui ausalt ütlen, siis on see nii keeruline ja segane värk, et ma ei saa lõplikku hinnangut anda,” tõdeb Lehtsi. “Otsused on tulnud pehmelt öeldes läbimõtlematult.”

Lehtsi otsis uut rentnikku päris pikalt. “Kui on pandud kohustus maju korras hoida, siis peab ju tulema ka tulu, mille arvelt kulutusi teha saab,” selgitab ta. Lehtsi lisab, et kui ta linna plaanidest teadnuks, ei oleks Ranna-Villat rentnikuks võetud.

Esimese signaali, et midagi hakkab toimuma, sai turu haldaja 7. detsembri Saarte Häälest. Kirjutasime sel päeval, et turuhoones seab end tuleval aastal sisse loomemaja. Linnapea Madis Kallas ütles toona, et loomemaja idee eestvedajatega on korduvalt kohtutud ja arutatud linnale kuuluvate kinnistute sobivust. Sõelale jäi turuhoone, mis pidi võimalikest variantidest parim olema. Seda, et “parim variant” on loetud päevad varem uue rentniku saanud, linnapea ei teadnud või ei maininud.

Eile selgitas Kallas Saarte Häälele, et esialgne plaan oli anda loomemaja kasutusse turuhoone teine korrus ja sellega olnud kursis ka Aare Lehtsi. “Peagi selgus aga, et loomemaja vajab suuremat pinda, algasid läbirääkimised kogu hoone kasutusele andmise üle. Siinkohal linnavalitsus tunnistab, et esimese korruse pindade kasutuse osas ei võetud bussijaamaga piisavalt operatiivselt ühendust,” lisas linnapea.

Sellest, mis edasi sai, on korduvalt kirjutatud – Ranna-Villa kära ei tõstnud, küll aga tegi seda 22 aastat turuhoones tegutsenud lihapood, mille allesjäämise nimel koguti mitusada allkirja. Linnapea teatas seepeale, et lihapood jääb alles.

25. jaanuaril tuli kokku Kuressaare Bussijaama nõukogu ja otsustas turuhoone linnavalitsusele üle anda. Nõukogu soov oli aga, et enne lepingute lõpetamist võiks linnavalitsus aidata üürnikul uued pinnad leida. Nimelt ei ole plaan turuhoonesse loomemaja tuua kuhugi kadunud.

Lihapood saab jätkata

Madis Kallas kinnitas eile, et lihapood saab turuhoones jätkata, kuni leitakse paremad tingimused. Lisaks on linnal põhimõtteline nõusolek turuhoone esimese korruse vasaku tiiva ja teise korruse andmiseks loomemaja kasutusse. “Loodame, et lähiajal saab ka leping sõlmitud ja turuhoonega seotud küsimused on sellega vähemalt lähiaastateks lahendused saanud,” lisas ta.

Olukorra lahendaks ka see, kui turuhoone tagusele platsile kerkiks uus müügipindadega maja. Linnavolikogu liikme Jaanis Prii sõnul on selline mõte juba üleval olnud. Prii leiab, et praegu oleks õige aeg vaadata, kas ja kui palju huvilisi üldse on, kes tahaksid aastaringselt turul kaubelda. Linnavalitsusest kinnitati, et selle hoone projekteerimise tööd on juba käimas ja arvestatud on ka lihapoe vajadustega. Kas müügimaja ka ehitatakse, otsustab aga Saaremaa vald. Linnavalitsus peab hoonet aga vajalikuks ja näeb sellel perspektiivi.

 

Print Friendly, PDF & Email