Linn palkab kuus hooldajat (10)

Et vähendada tööealiste omastehooldajate hoolduskoormust ja võimaldada neil tööle asuda või tööl käimist jätkata, palkab Kuressaare linnavalitsus konkursiga kuus koduhooldajat.

Homme lõppeval konkursil on oodatud kandideerima hooldusalase hariduse ja/või hooldamiskogemusega inimesed.

“Isegi, kui inimesel hooldusalast haridust ei ole, aga ta on hooldanud oma lähedast, on ta konkursile oodatud,” kinnitas Kuressaare ja Lääne-Saare valla koduteenuste arendamise projektijuht Kerli Gutman.

“Koduhooldaja saab teha tööd ka paindliku tööajaga, et kliendi lähedased saaksid töötada ka väljaspool tavalist tööaega ning nädalavahetustel ja pühade ajal,” lausus sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe.

Gutmani sõnul ei pea koduhooldajad töötama ilmtingimata täiskohaga, seda saab teha ka osalise koormusega ja teise töö kõrvalt.

Koduhooldaja ülesannete määramisel lähtub linnavalitsus sotsiaalhoolekandeseadusest ja iga kliendi vajadustest. Koduabitoimingute hulka kuuluvad näiteks küttepuude tuppa kandmine ja kütmine, toidu ja esmatarbekaupade toomine, koristamine. Lamaja haige puhul kuuluvad hooldustoimingute hulka pesemine, mähkmete vahetus, riietamine, söötmine. 

“Hindamine näitab, milliseid konkreetseid hooldustoiminguid iga klient vajab ning mida saavad teha tema lähedased ja mida koduhooldaja,” rääkis Gutman.

Linnavalitsus ostab hooldajatele linnas liikumiseks jalgrattad ja tööks vajalikud vahendid.

“Kuna teeme selles projektis koostööd Lääne-Saare vallaga, saavad hooldajad tööga seotud sõite teha isikliku sõiduautoga, mille kasutamine sõidupäeviku alusel kompenseeritakse,” rääkis Lindmäe. Projekti raames korraldatakse uutele koduhooldajatele esmaabikoolitus, mis algab 1. märtsil, ja projekti vältel pakutakse hooldajatele ka nõustamist.

Euroopa Sotsiaalfondi toetatava projekti käigus töötatakse välja Kuressaare ja Lääne-Saare valla ühine toimiv ja jätkusuutlik koduteenuse osutamise mudel, mida oleks võimalik kasutusele võtta Saare maakonna halduskorralduse muutmisel ka teistes ühinevates omavalitsustes. Kaheaastase projekti raames saab koduhooldusteenust 60 inimest.

Praegu on linnas koduhooldusteenusel sadakond inimest, Lääne-Saare vallas aga ligi 40. “Nendele inimestele teenuse osutamine praegu ei muutu,” märkis Lindmäe.

 

Print Friendly, PDF & Email