Ruhnu vald on kõige töövõimelisem

Riigikontrolli töövõimereformi auditi järgi oli Saare maakonnas 2016. aasta alguses 2273 töövõimetuspensionäri.

Eestis oli 2016. aasta alguse seisuga 97 459 töövõimetuspensionäri ja nende arv on aastatel 2005–2015 kasvanud 61 protsenti. 2015. aastal lisandus 14 490 esimest korda püsivalt töövõimetuks tunnistatud isikut.

Kõige n-ö töövõimelisem on Ruhnu, kus on tuhande tööealise elaniku kohta üksnes 19 töövõimetuspensionäri. Õigupoolest on seal eelmise aasta 1. jaanuari seisuga 138 elanikku, kellest tööealisi on 107 ja töövõimetuspensioni saajaid üksnes kaks, kirjutas Delfi.

Tuhande tööealise elaniku kohta on kõige rohkem töövõimetuspensionäre Saare maakonnas Pöide vallas, kus suht-arv on 152. Võrdluseks: suhteliselt kõige enam on Eestis töövõimetuspensionäre Jõgevamaal Kasepää vallas – tuhande tööealise elaniku kohta 404.

Print Friendly, PDF & Email