Ülevaade tegemistest

Kairit Lindmäe, sotsiaalosakonna juhataja

• Jaanuaris toimus kohtumine MTÜ Saaremaa Naiste Tugikeskus esindajate ja politseiga, arutasime naiste varjupaiga teenuse jätkamist käesoleval aastal.
• Arutasime koostööpartneritega võimalusi, kuidas arendada ja teha koostööd, et suunata toimetulekutoetuse taotlejaid iseseisvat toimetulekut soodustavale sotsiaalteenusele. Soovime nimetatud teenuse arendada selliseks, et saaksime pakkuda enam abi isikutele, kes ei tööta ega õpi, ja suunata neid tagasi tööturule.
• Kohtusin Saaremaa Kodukandi juhatuse liikmega ja arutasime vabatahtliku töö võimalusi Kuressaares.
• Kuu lõpus toimus kohtumine PPA Lääne prefektuuri esindajaga üle-eestilise andme- ja teabevahetus-
lahenduse kontseptsiooni loomiseks, kaasatud olid maakonna politseiametnikud ja lastekaitsespetsialistid.
• Jaanuari viimasel päeval võtsin osa Kuressaare Hoolekande päevakeskuse sünnipäevapeost.
• Veebruaris toimus Saare maavalitsuses maakonna sotsiaaltöötajate kohtumine perelepitaja ja päästeameti esindajatega.
• Käivitasime projekti “Koduteenuse arendamine Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas”.
• Toimus sotsiaalosakonna traditsiooniline kohtumine piirkonna- ja noorsoopolitseiga, arutasime koostöö jätkumist ja raskemaid juhtumeid.
• 26. veebruaril on mul suur au võtta Tallinna raekojas vastu PERH-i verekeskuse tunnustus Kuressaare linnale – Suur Doonorikruus. 2016. aastal valiti Kuressaare linn parimaks doonorlust toetavaks omavalitsuseks.

Tiit Kaasik, projektijuht

• Jaanuarikuu põhiteema oli Kaitseliidu Saaremaa maleva staabi- ja tagalakeskusse 10-rajalise lasketiiru ehitamise toetamine ja selle otsustamine volikogu poolt. Nimelt hakkab Kaitseliit projekteerima Kalevi põik 5 uut hoonet, kus muidu oleks olnud vaid viis laskerada. Viiel rajal on keeruline läbi viia treeninguid ja võimatu läbi viia võistlusi. Seepärast hakkas linnavalitsus toetama mõtet, et kui Kaitseliit juba uue lasketiiru ehitab, võiks see olla 10-rajaline ja linn koos valdadega (tulevane Saaremaa vald) kataks poole ehituskulust. Seda head ettevõtmist toetas ka Eesti laskurliidu president Riho Terras kohtumisel linnapeaga. Seoses Saaremaa omavalitsuste ühinemisega tuli küsida kõikide ühinevate valdade heakskiitu 10-rajalisele lasketiirule. Kokkuvõttes tuleb lasketiir kasuks kõigile Saaremaa laskespordi harrastajatele ja laskesport saab tänu nüüdisaegsele lasketiirule uue hingamise. Tänan toetavate otsuste eest Kuressaare linnavolikogu ja vallavolikogusid.
• Päevakorral on uue ilmajaama rajamine koostöös keskkonnaagentuuriga. Loodame väga, et koos päikesepealinna tiitliga õnnestub selle aasta maikuu lõpuks üles seada uus ilmajaam, mis hakkab näitama Kuressaare linna tegelikku õhutemperatuuri (praegu on ilmajaam mere ääres ja temperatuurinäit seetõttu madalam). Selles osas töö käib ning suveks on Kuressaares ilm soojem ja päikselisem.

Print Friendly, PDF & Email