TEATED

Rahvakoosolek rannakarjamaa teemal
Rahvakoosolek Roomassaare rannakarjamaa hooldamise teemal toimub 22. veebruaril kell 16 Kuressaare linnavalitsuse suures saalis. Kõik huvitatud isikud on oodatud kuulama ja arvamust avaldama. Rohkem infot teema kohta http://www.kuressaare.ee/uus/10674/.

Liikluspiirangud 24. veebruaril
24. veebruaril kell 10.30–13.30 on EV 99. aastapäeva kõnekoosoleku pidamise tõttu liiklusele suletud järgmised tänavad: Lossi tänav alates Lossi-Lasteaia ristmikust (ristmik kaasa arvatud) kuni Lossi-Raua ristmikuni (ristmik välja arvatud); Lasteaia tänav alates Lossi-Lasteaia ristmikust (ristmik kaasa arvatud) kuni Lasteaia-Anton Lutsu ristmikuni (ristmik välja arvatud).
Palume vabandust ebamugavuste pärast!

Karja tänava ruumikuju muutmine
Linnavolikogu 23. veebruari istungi päevakorras on Karja tänava ruumikuju muutmine. Volikogu 24. novembri 2016 otsusega nr 40 kehtestatud Pihtla tee 20 ja Kaare tn 2 kinnistute detailplaneeringuga on ette nähtud Pihtla tee 20 ja Kaare tn 2 kinnistute jagamised ja uue liikluspinna moodustamine.

Uus liikluspind on sisuliselt Karja tänava pikenemine üle Talve tänava kuni Kaare tn 10a. Uus liikluspind on planeeritud Pihtla tee 20 maale, mille omanik on OÜ RealWAY, ning omanik on nõustunud, et planeeritud tänav ei vaja uut liikluspinna nime.

Projekteerimistingimuste kinnitamine
Kuressaare linnavalitsuse 31.01.2017 korraldusega nr 49 kinnitati Hepta Energy Group OÜ taotlusest tulenevalt projekteerimistingimused Sikassaare–Nasva vahelise 35 kV ja 10 kV õhuliini rekonstrueerimiseks.
Info linnavalitsusest: linnainsener Madis Pihel tel 45 50 516, madis.pihel@kuressaare.ee.

Korteriühistute ümarlaud
16. veebruaril kell 18 toimub Kuressaare linnavalitsuse saalis (Tallinna 10) korteriühistute ümarlaud. Kohtutakse Ragn Sells’i Lääne regiooni juhi Jüri Meeksaga. Liidu liikmetele on osalemine tasuta, mitteliikmetele osalustasu 5 eurot.

Print Friendly, PDF & Email