Tasuta nõu võlanõustajalt, psühholoogilt, tugiisikult

Eelmisel aastal alustati üle Eesti projektiga, mille käigus pakutakse toimetulekuraskustes inimestele tasuta nõustamisteenuseid. Projekti sihtrühm on toimetulekuraskustes tööealised inimesed (15-aastastest kuni pensionieani) ja nende pereliikmed, kelle toetamiseks ei piisa kohaliku omavalitsuse võimalustest.

Tegemist on Euroopa Sotsiaalfondi finantseeritava projektiga “Integreeritud teenuste osutamine toimetulekuraskustes inimestele”, mis on osa programmist “Tööturul osalemist toetavad hoolekandemeetmed”. Projektiga liitumiseks toimub esimene kohtumine koos kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja, koordinaatori ja abivajava inimesega. Vestluse käigus selgub, milliseid nõustamisteenuseid inimene paremaks toimetulekuks vajab.

Psühholoogilise nõustamise eesmärk on toetada inimese toimetuleku- ja kohanemisvõimet ning enesehinnangut, toetada teda probleemide lahendamisel ning vajalike elumuutuste tegemiseks uute oskuste ja jõuvarude leidmisel. Samuti igapäevaelus toimetulekut takistavate probleemide analüüsimine ja neile lahenduste leidmine.

Perenõustamine on abiks perele suhete, pereelu ja laste kasvatamisega seotud küsimustes. Nõustamisest on abi ka peres toimunud muutustega toimetulekul ja vajalike ühiste ressursside leidmisel.

Võlanõustamisest võib tuge olla inimestele, kellel on juba tekkinud või tekkimas probleemid võlgadega. Võlanõustaja abistab inimest võlakohustuste kaardistamisel, majapidamiseelarve korrastamisel, võlanõuete õiguspärasuse hindamisel ja võlausaldajatega läbirääkimisel, õpetab tulevikus võlgnevusi vältima.

Tugiisikuteenuse sisu on inimese abistamine, et aidata paremini hakkama saada näiteks raske olukorraga igapäevases elukeskkonnas, laste kasvatamisel, asjaajamisel, kontaktide loomisel, ametiasutuste külastamisel jne.

Kui teil on huvi nõustamise vastu, võtke ühendust oma valla/linna sotsiaaltöötajaga. Täiendavat infot projekti kohta saab sotsiaalkindlustusameti piirkondlikult koordinaatorilt. SKA piirkondlik koordinaator Saaremaal on Daisi Tatar, mobiil 57 833 628, e-post daisi.tatar@sotsiaalkindlustusamet.ee.


Kommentaar

Projekt on täiendav ressurss ja suurepärane võimalus Kuressaare linna peredele, kellel on majanduslikud või psühholoogilised raskused, pakkudes toimetulekuraskustes peredele erinevaid tasuta lisateenuseid. Isikud saavad ise avaldada soovi projektiga liitumiseks ja teenuste saamiseks.

Kairit Lindmäe
sotsiaalosakonna juhataja

Print Friendly, PDF & Email