Pöide asub tegema ühinemisküsitlust (10)

ANDRES HANSO loodab, et valimisaktiivsus Pöidel tuleb kõrgem, kui Saaremaa teistes piirkondades rahvaküsitluste ajal näidati. See annaks küsitlusele kaalu.
Sander Ilvest

Tulevase Saaremaa vallaga seni mitteühinenud Pöide sai valitsuselt ettepaneku see protseduur ikkagi ära teha.

Esmalt peab Pöide selleks aprilli lõpus läbi viima arvamusküsitluse ja 15. maiks valitsusele teatama, kas nad on nõus ühinema või ei. Sõltuvalt siis Pöide vastusest otsustab valitsus Pöide kas sundliita või mitte.

“Ei oska öelda, et kas see oleks üllatus, kui rahvaküsitlus näitaks ühinemise soovi,” sõnas Pöide vallavanem Andres Hanso. “Seda teemat on viimasel ajal tohutult taotud, inimesed on vahest juba väsinud ja tahavad ära lõpetada,” arutles ta.

Mitteliitmine siiski vaevalt üldse valitsuse poolt kõne alla tuleb, sest juba praeguse määruse seletuskirjas loetletakse mitmeid punkte, miks Pöide ei saa jääda omaette omavalitsuseks.

Näiteks on öeldud, et Pöide vald ei suuda ametnikele maksta konkurentsivõimelist palka ning kasulikum oleks teha Orissaarde tugev osavallakeskus, kus asuvas teeninduspunktis saavad ka Pöide inimesed oma asjad aetud. Seda soodustab ka hea bussiühendus Orissaarega.

Eelnõus märgitakse ka, et Eesti Hariduse Infosüsteemi andmeil käib ligi pool Pöide lastest koolis väljaspool valda. Andres Hanso märkis, et tema küll ei tea, kust need andmed võetakse. “Mujal käib tegelikult kolmandik,” kinnitas Hanso.

Eelnõus öeldakse: “Seda enam, et rahvastiku vähenemine Pöide vallas toimub mitte rände, vaid elanikkonna vananemise tõttu. Aastaks 2030 eeldatakse rahvastiku vähenemist 22–23%,”.

Seega oleks Pöide valla ühendamine teiste Saaremaa valdadega vajalik loogilise toimepiirkonna moodustamiseks ja Pöide valla miinimumsuuruse kriteeriumile vastavuse tagamiseks, sedastab eelnõu.

Print Friendly, PDF & Email