On põnevate ideede kogumise aeg

SÕBRAPÄEVAL TREENINGVÄLJAKUL: Ehkki koerteklubi Aktiiv ettepanek koerte treeningväljaku pinnasetöödeks ja piirdeaia rajamiseks sai kaasavast eelarvest osalise rahastuse, on idee suuresti ellu viidud ja sellest tunnevad rõõmu nii koerad kui ka nende omanikud. Treeningväljakul harjutavad nii Eesti meistrid kui ka maailmameistrivõistlustel osalejad.

2017. aastal ootab Kuressaare linnavalitsus taas ettepanekuid, kuidas kasutada linna eelarvest raha. Seekord on ettepanekuid ootav summa pea poole suurem kui möödunud aastal ehk 50 000 eurot.

Kaasava eelarve menetluse käik on sarnane möödunud aastate menetlusega – kõigepealt kinnitab volikogu määruse ehk reeglistiku, kuidas raha kasutamine käib, siis algab ettepanekute esitamise periood. Ettepanekuid saab esitada pea kuu aja jooksul. Sellele järgneb kahenädalane periood, mil esitatud ettepanekuid analüüsitakse, arendatakse ja ettepaneku esitaja saab teha täiendusi, parandusi.

Ettepanekuid esitades on eriti oluline läbi mõelda see, kas esitatav ettepanek on mõeldud kasutamiseks Kuressaare linna rahvale ehk kas see pakub avalikku hüve. Ettepanek ei pea olema ilmtingimata ehituslikku laadi, võib korraldada ka mõne väga vahva ürituse. Teiseks on oluline läbi mõelda eelarve. Kas projekt maksab näiteks 2000 või 20 000 eurot. Ja selle elluviimise aeg – ettepanek peab olema elluviidav ühe aasta jooksul.

Kui ettepanekud on läbinud n-ö värskenduskuuri, siis lähevad need rahvahääletusele. Siinkohal on oluline märkida, et kui ettepanekuid saavad esitada kõik, kaasa arvatud mandril elavad Kuressaare elu-olu vastu huvi tundvad inimesed, siis hääletada saavad vaid Kuressaare linna elanikud.

Hääletamise periood on kaks nädalat ja see viiakse läbi elektrooniliselt. Hääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule ja enim hääli saanud ettepanekud viiakse ellu.

Kui pingerea põhjal tekib olukord, et paremusjärjestuse kohaselt järgmisena rahastatava ettepaneku jaoks on jäänud kaasava eelarve summast alles väiksem summa kui selle ettepaneku eeldatav maksumus, pakutakse ettepaneku esitajale osalist rahastust. Viimase loobumisel osalisest rahastamisest rahastatakse paremusjärjestuses järgmise ettepaneku elluviimist. Nii juhtus aastal 2016, et neljandaks jäänud Saaremaa ühisgümnaasium, kes pani ette remontida õpilaskodu katus, ei pidanud võimalikuks oma ettepanekut pea neljandiku võrra väiksema summa eest ellu viia ja seetõttu sai toetuse hoopis koerteklubi Aktiiv ettepanek rajada koerte treeningväljak. Koerteklubi toetus oli umbes 75-protsendiline, aga nagu näha juuresolevalt pildilt, on esimesed tööd väljakul tehtud ja kasutajatest puudust pole.

Kuressaare kaasav eelarve on võimalus igale Kuressaare elanikule teha midagi olulist linna ja oma kaaskodanike heaks. Kaasava eelarve täpse menetlemise korra kinnitab Kuressaare volikogu.

Käthe Pihlak
koostööprojektide koordinaator

Print Friendly, PDF & Email