Ohtlike jäätmete tasuta vastuvõtt

Kuressaare linna ja Leisi valla elanikel (rahvastikuregistri andmetel) on võimalik Kudjape jäätmejaama piiratud koguses tasuta ära anda kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid. Tasuta võetakse ohtlikke jäätmeid vastu ühe majapidamise (aadressi) kohta 2017. aasta jooksul järgmistes kogustes: värvid ja liimid – kuni 10 kg, lahustid – kuni 5 kg, ohtlike ainetega saastunud pakendid – kuni 10 kg, vanaõli – kuni 20 kg, õlifiltrid – kuni 5 kg, ohtlikke aineid sisaldavad pesuained – kuni 10 kg, ravimid – kuni 0,5 kg, nakkusohtlikud jäätmed, süstlad – kuni 0,5 kg, kraadiklaasid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed – kuni 0,1 kg, põllumajanduskemikaalid, väetised – kuni 5 kg, pestitsiidid – kuni 5 kg.

Jäätmejaama viidavad ohtlikud jäätmed peavad olema sorteeritud ja lekkekindlalt pakendatud (võimalusel originaalpakendis). Jäätmed kaalutakse kohapeal koos pakendiga. Jäätmete tasuta üleandmiseks tuleb esitada isikut tõendav dokument.

Piirangut ületavaid ja loetelus nimetamata jäätmeid saab ära anda tasu eest vastavalt Kudjape jäätmejaama veebilehel www.kudjapejaatmejaam.ee toodud hinnakirjale. Plahvatusohtlikke aineid ja lõhkekehi jäätmejaamas vastu ei võeta.

Kudjape jäätmejaam võtab kõigilt elanikelt olenemata sissekirjutusest aastaringselt tasuta vastu komplektseid elektri- ja elektroonikajäätmeid, patareisid ja akusid (v. a tööstuslikke) ning päevavalguslampe.

Print Friendly, PDF & Email