MUHU UUDISSED: Muhu Mõlk 2017

Ikka terissid. Mineva nädali oli lehest lugeda pitk jutt sellest, et Koguva külast terve robikond lapsi iga omingu Liivale kuoli tuleb. Ja Laasu Kadri uhke ütlemine sõnna juure, et Muhus sündimine oo võrdne loto piavõeduga. Neh, ja tänu sellele, et ta põle ainumas, kis umbest sedaviisi arvab, et sii oo nii tugev kogukond ja tegus rahvas, tulli teene kena uudis koa – Muhu valda Soaremaaga kokku ep liideta ja me soame sii oma soare pial edasi koa isekeskis kamanda ja otsusta. Muhulastel oo nüid üks tähtpäe juures jälle – 9. veebruar. Nüid siis lähäb jälle mõlkimiseks. Ei tule lekikolinad üht. Soab tükkis laulujoru üles võtta!

Muhu muuseum oo nüid aegsaste välja kuulutan laulukirjutamise võistluse Muhu Mõlk 2017. Muhulastel oo ju iidamast-aadamast nõuke moed, et kõik asjad ja inimesed tuleks laulu sisse panna. Neh, Smuul kirjutas ju koa “Muhu monoloogides”, et ma pane so laulu sisse. Sest sial sa seesad sada voastad ja keegid ep lase sind änam välja. Ja neid laulumeistrid, neid oo sii ju koa kogu aeg oln. Ja ega kõik põle julgengid omasid laulusid ilmarahva ette tuua mitte.

Ja nüid siis oo jälle nõuke võemalus, et igaüks võib ühe laulu valmis kirjuta. Aega antasse 1. juulini. Laulu sihes piaks katsuma siis ikka muhu kielt koa kasuta ja oodetse kangest nõuksi laulusid, mis oo muhu rahvalauludest omale viisi või mõtte soan. Pange oma laul kirja ja noodid koa. Või siis märkige juure, et mõukse viisi pial seda laulma piaks. Neh ja oma nimi ja kondaktid koa ikka juure. Ja soatke Muhu muuseumi kas lektipostiga tegevus@muhumuuseum.ee või siis papri pial: Muhu muuseum, Koguva küla, Muhu vald, Saare maakond 94724.

Ja nie laulud laudasse puhas ää 5. augustil, kui muuseumis oo “Muhu ringmängide päe ja Muhu mõlk 2017”. Ja seks päävaks otsige oma laulule esitaja koa. Kõik selle pääva esitat ringmängid ja laulud võetse ajaluo tarbeks linti koa. Nõnna et laulumeisrid ja esitajad jäävad koa saaks voastaks ilmarahvale tiada. Muuseumist soab asju üle küsida ja täpsusta, kis tahab. Kõege lihtsam oo tegevusjuhi numbri piale 54 511 291 elista.

Et nüid siis piad tüöle, kulla munuksed!

Print Friendly, PDF & Email