Algab lasteaia ja 1. klassi taotluste vastuvõtt 2017/2018 õppeaastaks

Lasteaiakoha taotlusi 2017/2018. õppeaastaks võetakse vastu 1. märtsist 31. märtsini (k.a). Lasteaeda võetakse vastu lapsi, kes on saanud vähemalt 1 aasta ja 6 kuu vanuseks, ja esmajärjekorras võetakse lasteaeda vastu lapsi, kelle registreeritud elukoht on Kuressaare linnas või Lääne-Saare valla poolt kinnitatud Kuressaare linna teeninduspiirkonnas (seisuga 31.12.2016). Lasteaiakohta saab taotleda lapsevanem, kelle registreeritud elukoht rahvastikuregistri andmetel ühtib lapse elukohaga, või lapse muu seaduslik esindaja.

Taotluse saab esitada linna hariduse registrite keskkonnas (https://haridus.kuressaare.ee, siseneda saab ka linna kodulehe www.kuressaare.ee kaudu), kus isik tuvastatakse ID-kaardi või mobiil-ID abil. Taotlus on võimalik esitada ka paberil linnavalitsuse haridusosakonda. Vabade kohtade olemasolul võetakse taotlusi vastu ka pärast 31. märtsi ja õppeaasta kestel. Märtsis esitatud taotlusi ajaliselt ei järjestata ja määrav on lapse vanus.

1. klassi vastuvõtu taotluse 2017/2018. õppeaastaks saab esitada 1.–13. märtsil (k.a) samuti linna hariduse registrite keskkonnas. Taotlus on võimalik esitada ka paberil kas linnavalitsuse haridusosakonda või ühte Kuressaare linna koolidest. Taotluse esimesse klassi minevale lapsele elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada rahvastikuregistri andmebaasis lapsega ühist elukohta omav lapsevanem või lapse muu seaduslik esindaja.

Taotluste läbivaatamist alustatakse 14. märtsil ja kõik ajavahemikus 1.–13. märtsini (k.a.) esitatud avaldused loetakse esitatuks samaaegselt ning avaldusi ajalisse järjekorda ei seata. Esimeste klasside nimekirjad avalikustatakse hiljemalt reedel, 17. märtsil.

Print Friendly, PDF & Email