Üleveokulud purevad augu ooperipäevade eelarvesse (5)

TÄNAVUSEL JUUBELIAASTAL on ooperipäevadel kavas spetsiaalselt festivali tarbeks tellitud, maailma esiettekandele tulev Rein Rannapi ooper “Nurjatu saar”. Detsembris esitleti ooperit Pöide Pruulikojas. Vasakult Jüri Leiten, Lauri Aav ja Angela Nairis.
Irina Mägi

Uue riikliku parvlaevade operaatori ja valitsuse koalitsioonileppe tõttu kasvavad Saaremaa ooperipäevade korraldaja transpordikulud kümnete tuhandete eurode võrra.

Varasematel aastatel on Saaremaa ooperipäevade transporti selles osas, mis puudutab Suure väina ületamist, toetanud Vjatšeslav Leedoga seotud ettevõtted. Uus vedaja OÜ TS Laevad seda aga ei tee. Nimelt seisab uue valitsuse koalitsioonileppes: “Võimaldame riigi äriühingutel maksta toetusi üksnes teadus- ja arendustegevuseks oma tegevusvaldkonnas.” TS Laevad on Eesti riigile kuuluva AS-i Tallinna Sadam tütarettevõte.

Uus olukord võib tekitada samuti riigile kuuluva SA Eesti Kontsert eelarvesse hinnanguliselt 40 000 euro suuruse augu. Nimelt on üksi ooperimaja ehitusega seotud 55 transpordiautot ning lisaks tuleb Saaremaale tuua ja tagasi mandrile viia korraldusmeeskond ja esinejad ehk umbes 500 inimest.

Seetõttu pöördus SA Eesti Kontsert juhatuse liige Jüri Leiten kultuuriminister Indrek Saare poole palvega toetada läbirääkimisi rahandusministeeriumiga.

“Et leitaks võimalus Tallinna Sadamal SA Eesti Kontserdilt Saaremaa ooperipäevade raames reklaamteenuse ostmiseks või mõni muu lahendus, mis aitaks lahendada transpordiküsimust praamidel ning jätkata Saaremaa ooperipäevade korraldamist,” kirjutas ta.

Ettepaneku reklaami ostmiseks on Eesti Kontsert Tallinna Sadamale juba ka teinud. Tallinna Sadama juhi Valdo Kalmi sõnul eeldab see aga kokkulepet ministeeriumiga, kuna riigiettevõttena ei tohi nad kultuuri- ega spordisündmusi mistahes viisil toetada. “Kõne alla ei tule ka reklaami ost, sest see hr Kalmu sõnutsi ei ole läbipaistev ja koalitsioonilepingut järgiv,” selgub Leiteni kirjast.

Leiten toob välja, et Saaremaa ooperipäevade eelarve on umbes 900 000 eurot, millest 250 000 eurot tuleb SA-lt Eesti Kontsert. Kui sinna juurde arvestada veel 40 000 eurot, muutuks ühele festivalile kuluv summa Leiteni hinnangul ebaproportsionaalselt suureks. Nimelt korraldab Eesti Kontsert aastas keskeltläbi 1200 kontserti.

Saarte Häälele ütles Leiten, et asjasse puutuvate asutustega loodetakse seda teemat arutada veel veebruarikuu sees. Kui lahendust aga ei leita, on Eesti Kontserdi eelarves justkui auk sees. Päris nii tõsine lugu siiski pole, et tänavuste Saaremaa ooperipäevade toimumine ohus oleks, kinnitas Leiten.

Varasemalt on rahandusminister Sven Sester Eesti Ekspressis öelnud: “Riik saab riigi äriühingutest dividenditulu ning rahastab haridust, kultuuri ja sporti riigieelarvest. On otstarbekas, et riigipoolne rahastus neile valdkondadele otsustatakse läbipaistvalt ja samade reeglite alusel, mitte ei sõltu riigi äriühingu nõukogu suvast, kellele üksikute taotluste menetlemine on kõrvaline lisaülesanne.”

Minister lisas aga, et uus kord ei puuduta riigifirmade igapäevases majandustegevuses tarvilikke turundus-, sh reklaamikulusid – need on endiselt lubatud. Omaette küsimus on muidugi, kas antud juhul oleks tegemist pigem kultuuri toetamisega või TS Laevade jaoks tarviliku reklaamikuluga.

Print Friendly, PDF & Email