Mentorklubi ootab alustavaid ettevõtjaid

Saaremaa arenduskeskuse korraldatav mentorklubi koguneb juba seitsmendat aastat. Nagu varasematelgi aastatel, on see mõeldud alustavatele, eelistatult kuni kolm aastat tegutsenud ettevõtjatele.

Saaremaa arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Tiia Naagel selgitas, et tegemist on ürituste sarjaga, mis on mõeldud alustavate ettevõtjate toetamiseks ja mentorliikumise arendamiseks Eestis. Seni on maakondlikus mentorklubis osalejaid olnud 119.

Naagel nentis, et alustavate ettevõtjate teadmised ja kogemused ettevõtlusest on erinevad. “Igaühel on erinevad murekohad, kus nad vajavad abi või julgustust, seetõttu on klubisse kaasatud mentorid, kes on valmis vabatahtlikult panustama oma teadmiste, oskuste ja kogemustega alustavate ettevõtjate arendamisse,” selgitas ta. “Tasapisi hakkab meie ettevõtluskeskkond jõudma sellele tasemele, kus üha enam väärtustatakse kogemustest õppimist ja kogemuste edasiandmist.”

Klubi raames korraldatakse koolitusi, mida on kokku kuus ja kus arutletakse ettevõtlusalastel teemadel, tõstatatakse probleeme ja otsitakse neile koos koolitaja ja mentoriga lahendusi. Lisaks koolitustele on võimalus suhelda mentoritega individuaalselt, tutvustada oma ettevõtte tooteid ja teenuseid ning laiendada suhtlusvõrgustikku.

Klubiüritustel käsitletavad teemad on sotsiaalmeedia – kuidas olla paremini nähtav–, nutikas turundus, meediaga suhtlemine ehk kuidas kirjutada mõjusat artiklit, veebitutvustust või müügikirja, kuidas kõike jõuda ja vältida läbipõlemist ning stressi, samuti teadmised raamatupidamisest ning kuidas tutvustada oma ettevõtte tooteid ja teenuseid, lisaks külastatakse Ida-Virumaa ettevõtteid.


Klubiõhtud kord kuus

Klubiõhtud toimuvad üks kord kuus, neljapäevaõhtuti. Kestavad seejuures viis tundi, millest nelja tunni jooksul toimub koolitus mentiisid huvitaval teemal ja üks pikem vestluspaus (30 min) mentiide ja mentorite suhtluseks. Õhtu viimases osas toimuvad arutelud või ajurünnakud. Osaleda saab üks inimene ettevõtte kohta ja kohtade arv on piiratud. Tiia Naageli sõnul toimuvad klubiõhtud erinevates kohtades. “See on hea võimalus tutvuda ka meie maakonna eriilmeliste turismiettevõtetega,” lisas ta.

Mentorklubi avaüritus toimub 23.–24. märtsil Loona mõisas.

Print Friendly, PDF & Email