Oluline rike või puudus ei pane sõidukit seisma (1)

Liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muudatuse seaduse eelnõus on punkt, mis leevendab olulise rikke või puudusega sõiduki kasutamist.

Muudatuse kohaselt võib liikluses piiratud aja jooksul kasutada sõidukeid, mille puhul tehnonõuetele vastavuse kontrollis või liiklusjärelevalve käigus on avastatud oluline rike või puudus, kuid mis ei kujuta otsest ja vahetut liiklusohtu. Muudatuse tulemusena ei piira olulise rikke või puuduse avastamine kohe sõiduki kasutamist, vaid annab selle kasutajale mõistliku aja sõiduk nõuetega kooskõlla viia ning seejärel läbida täiendav kontroll.

Print Friendly, PDF & Email