JUHTKIRI: Ei saa me läbi nutita

Tänapäeva laste nutisõltuvusest on palju räägitud. Telefone peetakse parajaks nuhtluseks ka koolides. Rangemate õpetajate tundides õpilased nutiseadmeid piiluma enamasti ei kipu. Neis aga, kus kord lõdvem, kasutavad nii mõnedki võimalust ekraani näppida.

Vahetunnid veedavad noored nutisõltlased, pilk ekraanil. Selmet pika paigalistumise järel end pisut liigutada ja kaaslastega juttu ajada. Infonälg vajab ju vaigistamist. Ja miks suhelda silmast silma, kui seda saab teha virtuaalselt? Kuigi nutiseadmete kasutamise piiramist või lausa keelustamist on jutuks võetud nii mõneski koolis, pole seda teoks teha niisama lihtne. Kui tunnis saab telefoni kasutamist veel keelata, siis vahetunnis on see – suures koolis eriti – raske, kui mitte võimatu.

Nutikeelu kehtestamist arutanud Kuressaare gümnaasiumi hoolekogu leidis, et keelamine ei ole siiski mõistlik. Seda enam, et keelust kinni pidamist kontrollida on pea võimatu.
Kas aga selgitustööst, eeskujust ja kampaania korras toimuvatest nutivabadest päevadest on laste liigse nutilembuse talitsemiseks piisavalt abi?

Print Friendly, PDF & Email