Vene lasteaeda pandi eesti lapsed, kes mujale ei mahtunud (6)

EESTI RÜHM: Kasvataja Aive Matt koos 3.lasteaia eestlaste rühmaga 80ndate alguses. 
Erakogu

Kingissepa linnas ja rajoonis elanud Nõukogude armee teenistujate lastele mõeldud lasteaias oli ka üks eesti rühm. Põhjusel, et eestikeelsetes lasteaedades ei olnud lihtsalt ruumi.

Lasteaia tänava nime Kuressaares seostatakse peamiselt Pargi lasteaiaga. Vähesed mäletavad või teavad, et samal tänaval, linna ühes uhkemas puumajas tegutses pea 20 aastat veel üks lasteaed, kus kuulis peamiselt vene keelt.

Praegu Lasteaia tn 8 asuvas majas, 1882. aastal ehitatud endises Meissneri hotellis avati lasteaed 1960-ndatel aastatel. Põhjus oli lihtne – saarele aina lisandunud vene sõjaväelaste lapsi polnud kuskile panna. Lasteaia ametlikuks nimeks sai Kingissepa 3. lasteaed.

Toona rajooni täitevkomitee haridusosakonnas lasteaedadega tegelenud Kristi Oll meenutab, et 1970. aastate alguses avati nn vene lasteaias ka üks eesti rühm. “Linnas ei jätkunud eesti lastele kohti, kuna soovijaid oli palju,” räägib Oll.

Lasteaiakohti jagati järjekorra alusel. Eelisjärjekorras olid Olli sõnul õpetajate ja arstide pered, samuti last üksi kasvatavad vanemad, paljulapselised pered ja sõjaväelaste pered. Ametlikult.

Mitteametlikult mängisid oma rolli ka tutvused ja n-ö ühiskondlik positsioon. Nagu nõukogude ajal ikka. Vene lasteaed oli seega koht, kuhu läksid need, kes mujale ei mahtunud või ei saanud.

Kõik segamini

1971. aastal lasteaeda kasvatajaks läinud ja 1978. aastal juhatajaks saanud Helju Aksiim ütleb, et lapsevanema jaoks oli tähtis laps ükskõik millisesse lasteaeda saada. “Järjekorrad olid ikka pikad,” meenutab Aksiim.

Kuigi seadus lubas tema mäletamist mööda lapsega kodus olla kuni lapse kolmeseks saamiseni, ei vaadatud sellele ühiskonnas hästi. Sellised emad olid pigem tööpõlguri mainega. Sõimerühma toodi seega isegi aastased tited.

Vene lasteaias oli süsteem selline, et sõimerühmas olid kõik segamini. Eestlased ja kõik teised. Vene sõjavägi oli ju läbilõige “suurest kodumaast” ja seega võis lasteaias olla vabalt mõni Kaug-Ida steppidest või Siberi taigast pärit vanemate laps.

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.

Print Friendly, PDF & Email