VASTUKAJA: Gümnasistid teretulnud, nende olmemured mitte (5)

Lugesin Saarte Häälest, et Kuressaare linnavalitsus sulgeb lähiajal SÜG-i õpilaskodu. Põhjendus – õpilaskodu pidamine ei ole linna jaoks oluline ja see puudutab rohkem teisi omavalitsusi.

Antud teema valguses pisut taustaks Leisi piirkonna olukorrast ja sellest lähtudes.

Eelmise aasta lõpus otsustas Leisi vald sulgeda Leisi keskkooli gümnaasiumiosa. Sellele eelnes pikk, keeruline ja emotsionaalne teekond.

Laste arvu vähenemine maakonnas koos riikliku hariduspoliitikaga tekitas maakonna nelja kooli gümnaasiumiastmete vahel õpilaste saamisel tugeva konkurentsi. Nagu mujalgi Eestis, nii olid ka Saare maakonnas eelistatud olukorras maakonnakeskuse gümnaasiumid.

Kuressaare gümnaasiumi juhtide aastate pikkune (alates 7–8 aastat tagasi alanud gümnasistide “põuast”) hea ja mitmekesine lobitöö gümnasistide hankimisel on olnud muljetavaldav heas mõttes. Leisi keskkooli selleaegne juhtkond oli heast lobitööst pigem mõjutatud kui konkurentsiks valmis. Kõik asjaolud kokku kiirendasid gümnasistide lahkumist Leisi keskkoolist Kuressaare gümnaasiumidesse (eelkõige Saaremaa ühisgümnaasiumi), mis omakorda viis Leisi keskkooli gümnaasiumiosa sulgemiseni. Suure tõenäosusega oleks see uues maakonnaüleses omavalitsuses juhtunud nii või teisiti.

Tahan jõuda sinna, et Kuressaare gümnaasiumidel oli huvi saada maakonna väiksematest gümnaasiumidest endale gümnasistid, aga mitte nende olmemured. See on majanduslikult mõistetav.
Samas on Kuressaare linn vedanud haldusreformi ühe Saaremaa omavalitsuse moodustamiseks, millega on võetud moraalne vastutus kogu Saaremaa elanike ees. SÜG-i õpilaskodu sulgemine enne uue, tänapäeva nõuetele ja ootustele vastava õpilaskodu rajamist või kohandamist on halb märk ühtse Saaremaa omavalitsuse tekkimisel, mis ei aita kaasa Saaremaa elanike seas usaldusväärse õhkkonna loomisele uues omavalitsuses.

Kui SÜG-i õpilaskodu sulgemine on juba otsustatud, siis palun võimlusel see otsus üle vaadata või leida ajutine ja lapsevanematele jõukohane lahendus kuni gümnasistide majutusprobleemi lahendamiseni uues omavalitsuses.

Andrus Kandimaa
Leisi vallavolikogu esimees

Print Friendly, PDF & Email