Maamaksuteate saab üle 300 000 inimese

Maksu- ja tolliamet (MTA) saadab sel ja järgmisel nädalal 302 984 inimesele 371 008 maamaksuteadet. Suurem osa teadetest jõuab inimesteni e-kirjana, umbes 5000 inimesele saadetakse info maksuteate kohta SMS-lühisõnumiga ning 70 000 inimest saab teate posti teel rahvastikuregistrijärgsesse elukohta.

Lühisõnumi saavad need isikud, kes eelmisel aastal esitasid füüsilise isiku tuludeklaratsiooni elektrooniliselt ja kes on märkinud kontaktidesse oma mobiiltelefoni numbri, aga mitte e-posti aadressi. SMS-teavituse sisus on info maamaksuteate koostamisest e-maksuametis/e-tollis, teate täpsema sisuga tutvumiseks tuleb e-maksuametisse/e-tolli siseneda ja seal teade avada.

Kuni 64-eurone maamaks mistahes kohaliku omavalitsuse üksuses asuvalt maalt tuleb tasuda ühekorraga 31.märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, peab tasuma 31. märtsiks vähemalt poole, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust saab tasuda hiljemalt 3. oktoobriks. Kelleni ei ole maa­maksu teade 25. veebruariks ühel või teisel viisil jõudnud, võiks MTA-ga ühendust võtta. Nii jõuab MTA uue teate väljastada veel enne maksu tasumise tähtaega.

Ka tänavu on maksumaksjal võimalus jätta osa tulumaksu tagastuse summast maamaksu katteks. Kui tuludeklaratsiooniga on kõik korras, siis tagastatakse ülejäänud tagastamisele kuuluv summa tavapärases tempos.

Print Friendly, PDF & Email