VASTULAUSE: “Linn sulgeb õpilaskodu” (10)

SH, 9.02.

Kuressaares Kingu 6 asuva õpilaskodu sulgemise otsust praegu tehtud ei ole, kuid artikkel tekitas arusaama, nagu oleks see kindlalt otsustatud. Näiteks tsiteerisid Saarte Hääles ilmunud uudist Postimees (“Saaremaal jäävad õppurid öömajata”) ja Maaleht (“Kuressaare sulgeb õpilaskodu”). Samuti tekitas uudis segadust lapsevanemates ja teistes lehelugejates.

Linnavalitsus valmistab ette hoone rekonstrueerimist ja selleks on korraldatud projekteerimise hange (tähtaeg 10. veebruar). Olukorras, kus linnal on vaja senisest enam õppepindasid nii tava- kui ka eriõppe õpilaste klassiruumide jaoks, soovitakse SÜG-i territooriumil asuv õpilaskodu kohandada õppehooneks, samas ei ole langetatud otsust majutus seal täielikult lõpetada.

Oluline on märkida, et eesmärk ei ole õpilasmajutuse lõpetamine, vaid ennekõike ruumide õppepinnana kasutuselevõtt ja õpilastele sobivate õppetingimuste loomine, mis omakorda on ka kohaliku omavalitsuse otsene kohustus.

Hoone on plaanis rekonstrueerida kahes järgus ja ehituse esimene etapp (1. korrus) on kavas käesoleva aasta suvel. Täpsem ruumikasutus ja võimalused majutuseks olenevad eriõppel olevate laste arvust ning saavad selgeks projekteerimise ja ehitusjärkude planeerimise käigus. Seda kõike on korduvalt arutatud ka SÜG-i direktoriga.

Arvestades, et õpilaskodu on ette nähtud väljaspool Kuressaare linna elavate õpilaste majutamiseks õppeperioodil, on teema mitme aasta vältel olnud arutusel ka Saaremaa omavalitsuste liidu koosolekutel (10.03.2016, 15.10.2015, 26.09.2013) ja viimati tänavu 1. veebruaril ühinemise juhtkomisjoni koosolekul. Põhjalikult käsitleti õpilaskoduga seonduvat ka SOL-i inimkeskkonna komisjoni koosolekul 2015. aasta maikuus, kus selgitati, et teema vajab ühist lahendamist, ja paluti valdadelt tagasisidet, kas õpilaskodu järele on vajadus või mitte. Vastas vaid kaks valda: ühel neist majutusvajadust polnud ja teine vastas, et vajadus on, kuid majutust ei pea korraldama hostelis. Õpilaskodu on pidevalt kandnud kahjumit, ka kõik investeeringud on jäänud pidaja kanda ning tegevusest tulev tulu ei kata tegevuskulu, rääkimata investeeringukuludest. Hindade tõstmist ei ole võimalikuks peetud, kui võtta võrdluseks teiste samalaadsete majutusasutuste hinnatase.

Õpilasmajutuse edasisel korraldamisel on nähtud ka alternatiive. Konsulteeritud on Kuressaare ametikooli ja erasektoriga ning mõlemad on näidanud selleks valmisolekut. Majutusküsimusele on mõeldud ka ühinemisprotsessis ja Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingus on fikseeritud, et koostatakse gümnaasiumi õpilastele transpordi- ja majutustoetuste maksmise kord ning tagatakse tänapäeva nõuetele vastav majutusteenus.

Kristiina Maripuu
Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja

Print Friendly, PDF & Email