Roomassaare elanikud karjamaa osas eri meelt (4)

Linnavalitsusele laekunud seitsmes ettepanekus nähakse Roomassaare poolsaare haljasala tulevikku küllaltki erinevalt. Ühed soovivad seal loomade karjatamist, teised üldse mitte.

“Madalal märgalal karjatamine muudaks pinnase poriseks ja suurte loomadega karjatamisel häviksid täielikult nii käpalised kui ka teised väärtuslikud taimed,” leiab üks kodanik, kes oma nime lehes näha ei soovinud.

Ta toob välja, et kadastikus sihtide raiumisega alustati juba jaanuari algul ja vaid “tänu linnakodaniku valvsusele suudeti kadastiku meelevaldne hävitamine ajutiselt peatada”. Karjatamist käpaliste kaitse eesmärgil peab ta aga arusaamatuks ja suisa eksitavaks.

Ka Janne Mets on karjatamise ja kadakate-mändide raiumise vastu, sest puud kaitsevad eluasemete hoovisid meretuulte eest. Mets kutsus teemat arutama avalikult linnavalitsuses.
“Siiralt tahaks näha ka seal loomi kord niidetud roostikku näksimas ja tallamas,” leiavad aga Anne ja Ülo Roos. Nad lisavad, et mere ääres ei suuda haruldased lilled end kuluheinast läbi suruda, mistõttu loomade karjatamine on hädavajalik.

Veel pannakse kirjades ette jätta 50-meetrine puhvertsoon elamute vahele, kust kadakaid ja mände maha ei võetaks ning loomi samuti ei karjatataks.

Kuressaares elav Ardo Läets leiab, et just karjatamine tuleb alale kõige enam kasuks. Roomassaare rannakarjamaa on tema hinnangul ideaalne koht, kus saab loodust linnainimesele lähemale tuua. Samuti näeb ta rannakarjamaad perspektiivika turismialana.

“Olen kuulnud kartusest, et loomad tulevad koduhoovi. Kui veis või lammas tuleb hoovi, siis inimene teab, kelle juurde minna, ja leitakse lahendus. Kui neid loomi pole, siis tuleb metssiga ja künnab muru üles. Kellele siis kaevata?” leiab ta, et tegemist on põhjendamatu hirmuga. Samuti on Läets kindel, et inimesed harjuvad loomadega kiiresti. “Ei tehta ju krossirada, vaid tuuakse loodust ja rahu lähedale. Kui see ala saab korda, võidame kõik,” lisab ta.

Linnavalitsuse keskkonnaspetsialisti Katrin Koppeli sõnul korraldatakse avalik arutelu, kuna see on elanike kindel soov. “Seejärel saab linnavalitsus võtta oma seisukoha, kuidas me teemaga edasi läheme,” lisas ta.


Loomade karjatamine on hädavajalik

Kuressaare linnavalitsus näeb, et Roomassaare poolsaarel rannakarjamaa-tüüpi maastiku säilitamiseks tuleks maha võtta kuni 1,5 m kõrgused kadakad ja pea kõik männid ning taasalustada loomade karjatamist. “Loomade karjatamine on hädavajalik, kuna raie ja niitmine üksi ei ole sellisel maastikul efektiivne,” selgitab Katrin Koppel kirjas, mis saadeti Staadioni 7 ja Tuule 4 naaberkinnistute omanikele.

Print Friendly, PDF & Email