Päästevestide seadus algatas elava diskussiooni (2)

Riigikogu liige Kalle Laanet võttis käsile päästevestide probleemi, juhtides tähele­panu sellele, et lihtsalt paadis olevad vestid inimesi uppumissurmast ei päästa. Aktiivsele ennetus- ja teavitustööle pannakse rõhku ka edaspidi.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson märkis Kalle Laanetile saadetud vastuses, et statistikanumbrites kajastuvad õnnetused on juhtunud enamasti väikeste lahtiste paatidega ja erinevatel põhjustel. Viimaste hulka kuuluvad näiteks ka sobimatud kasutamisvõtted ja veele minek selliste ilmadega, mis nende paatide puhul ei ole ette nähtud.

“Veeteede ameti, politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti ennetus- ja teavitustöö on viimasel viiel aastal olnud järjepidev ning tõhus. Selle tulemusena on väikelaevade [juhtide] üldine teadlikkus märkimisväärselt kasvanud ja järjest rohkem näeme veeliiklejaid päästevestiga, mida kasutatakse nõuetekohaselt,” teatas Simson. Ministeeriumi hinnangul on oluline jätkata ennetus- ja teavitustööga, seaduse muutmist ette ei võeta.

Kalle Laanet tunneb heameelt probleemi püstitamisega kaasnenud arutelu üle: “Küsimuse püstitamine tõi kaasa elava mõttetegevuse ja vastukaja, mis on äärmiselt positiivne, sest see oli ka üks asja eesmärke.” Laanet sõnas, et trahvihirmus tegutsemist ei toeta temagi ning inimene peab ikka ise võtma vastutuse oma elu eest. Probleemi tõstatusega kaasnenud arutelu käigus on käinud läbi seinast seina arvamusi. “Sellised arutelud iseenesest panevad mõtlema käitumisele vee­kogudel ning seegi on väike samm ohutuma meresõidu suunas,” lisas Kalle Laanet, kelle sõnul ei tohi ennetustöö rolli siinkohal alahinnata.

Riigikogu liige Kalle Laanet pöördus majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni poole jaanuarikuus, küsimuse all oli praegune päästevesti puudutav seadus. Laanet märkis, et paadis lebavast vestist ei ole inimese turvalisuse tagamisel suurt abi ning praegune seadus vajaks ülevaatamist. Praeguse seaduse järgi on kohustuslik hoida päästevesti läheduses, kuid mitte seljas.

Print Friendly, PDF & Email