Mõõdik näitab vajadust arstide ja õdede järele (1)

KOKKASID ON VAJA: Triinu Lillepärg näitab kaardilt, kuidas tööjõuvajaduse baromeeter värvub kokaameti puhul nende vajadust tähistavat sinist värvi.
MAANUS MASING

Töötukassa käivitatud tööjõuvajaduse baromeeter annab nii tööotsijale, -pakkujale kui ka vahendajale võimaluse oma tegevust edukamalt planeerida.

Lihtsustatult saab öelda, et tööjõuvajaduse baromeetri meetodi abil saab kergema vaevaga teada, kus on tööjõudu mingil kindlal erialal puudu või hoopiski üle. Töötukassa Saaremaa osakonna tööandjate konsultant Triinu Lillepärg ütleb, et see on väga vajalik rakendus kõigile.

Oma sõnu kinnitab ta näitega. Kui võtta lahti töötukassa kodulehel olev rakendus ja teha vajalikud valikud ning vaadata näiteks kokkade vajadust, värvub Saaremaa siniseks. See tähendab, et kokkadest on puudus. Kokki otsitakse rohkem kui pakkuda on.

Valikuid saab teha kõikvõimalike ametite osas. Kõige suurem vajadus on selle rakenduse järgi eriarstide ja õendustöötajate järele. Nende taga on märge “Tööjõu suur puudujääk”. Mõnel puhul värvub kaart aga kollaseks. See tähendab, et tööjõudu on üle.

Nii näiteks on Saare maakonnas üle ettevõtete tegevdirektoreid ja -juhatajaid ning üldehitajaid. Lisaks veel mõningate ametialade esindajaid (välja toodud teksti lõpus).

Triinu Lillepärg selgitab, et hiljuti avanenud võimalus on arendamisel olnud juba mõnda aega ning seda on juba ka testitud. Lühidalt öeldes näitab tööjõuvajaduse baromeeter lühiajalist tööjõuvajadust ametialade lõikes. Prognoosi uuendatakse kaks korda aastas – aprillis ja oktoobris.

Lillepärja sõnul tuleks kõrva taha panna asjaolu, et hooajalist tööjõuvajadust baromeeter ei kajasta. Seega kui näiteks Saaremaa ralli ajaks otsitakse enne pikalt turvatöötajaid, siis see baromeetrit sinisesse ei vii. Samamoodi on suviste teenindajatega.

Prognoosi koostab maakonna tasandil töötukassa osakond, kaasates eksperte. Saaremaa töötukassal on plaanis kaasata näiteks Saaremaa arenduskeskus.

Baromeetri koostamisel hinnatakse kahte näitajat. Esiteks tööjõu nõudluse muutumist järgmise 12 kuu jooksul ning tööjõu pakkumise ja nõudluse vahelist tasakaalu 12 kuu pärast.

Lillepärg ütleb, et kasu on sellest baromeetrist kõigile. Tööandja saab vaadata, kuidas on lood tööjõu saadavusega, töötaja saab teada, kas tema soovitavat tööd leidub ja võimaliku prognoosi. Samuti saab ta prognoosi põhjal teha näiteks täiendusõppe kohaseid otsuseid. Lillepärg märgib, et ka töötukassal on baromeetrist suur abi just koolituse planeerimisel.

Prognoos tööturu võimalike suundumuste osas aitab pakkuda inimestele koolitusi, millest on töö leidmisel ehk rohkem abi.

Baromeeter näitab erialasid, mida on hinnatud. Igas maakonnas ei ole kõikide erialade järgi vajadust ning seetõttu võivad kaardil olla ka valged laigud.

Tööjõuvajaduse baromeetri leiab töötukassa kodulehel:
https://www.tootukassa.ee/baromeeter


KEDA ON ÜLE JA KEDA NAPIB?
Saare maakonna kohta näitab tööjõuvajaduse baromeeter järgmist:

Tööjõu ülejääk
Aednikud, puukooli töötajad ja istikukasvatajad
Aianduse lihttöölised
Andmesisestajad
Arve- ja raamatupidamisametnikud
Ettevõtete tegevdirektorid ja -juhatajad
Halduse abitöölised
Juhid tööhõive alal
Kontoriametnikud
Üldehitajad

Tööjõu puudujääk
Abilised ja koristajad kontorites, hotellides jms asutustes
Audioloogid ja logopeedid
Elektri- ja elektroonikaseadmete koostajad
Elektroonikainsenerid
Elektriseadmete mehaanikud ja paigaldajad
Elektroonikaseadmete mehaanikud ja hooldajad
Eripedagoogid
Farmi- ja metsatööseadmete juhid
Füsioterapeudid
Hooldajad kodus
Hooldajad tervishoiuasutustes
Hotelliadministraatorid
Juuksurid
Kassapidajad ja piletimüüjad
Keevitajad ja leeklõikajad
Kokad
Kosmeetikud jms alade töötajad
Kutseõpetajad
Köögiabilised
Looma-, linnu- jms kasvatuse lihttöölised
Loomakasvatajad
Masinõmblejad
Metallitöötlusmasinate operaatorid
Metallkonstruktsioonide valmistajad ja montöörid
Mujal liigitamata hooldustöötajad tervishoius
Mujal liigitamata tervishoiu tippspetsialistid
Poemüüjad
Psühholoogid
Sotsiaaltöötajad ja nõustajad
Toitlustuse letitöötajad
Tööstus- ja tootmisinsenerid
Veoautojuhid
Õenduse keskastme spetsialistid
Üldarstid
Üldhariduskoolide vanema astme õpetajad

Tööjõu suur puudujääk
Eriarstid
Õenduse tippspetsialistid

Print Friendly, PDF & Email