Perelepitajal jagub Kuressaares jätkuvalt tööd

Aasta tagasi asus Kuressaares tegutsema perelepitaja Liivia Vacht, kelle teenuseleping linnavalitsusega kestis esialgu aasta lõpuni.

Linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe sõnul suunati 2016. aastal perelepitusteenusele kaheksa peret, s.o 15 klienti. Lindmäe kinnitusel toimib lepitusteenus suurepäraselt ja on abiks spetsialistidele lapsi puudutavates vaidlustes kohtuväliste lahendite leidmisel. Ta märkis, et kellel on huvi perelepitusteenuse vastu, saab võtta ühendust lastekaitsespetsialisti Karin Oinbergiga. „Linnavalitsus tasub teenuse osutajale suurema osa teenuse maksumusest ja kliendi kanda jääb 15 eurot seansi eest,“ lisas Lindmäe.

Linna pressiesindaja Kristiina Maripuu lisas, et läinud aasta lõpul sõlmiti perelepitaja Vachtiga uus leping, mille kohaselt jätkab ta lepitustööd 2017. aasta lõpuni.

Perelepitusteenuse eesmärk on sõlmida kokkulepe vanemate vahel nende alla 18-aastaste lastega seotud õiguste ja kohustuste osas. Mullu, kui perelepitaja tööd alustas, selgitas Maripuu, et perelepituse eesmärk on muu hulgas suunata osapooli neutraalse inimese vahendusel leidma võimalikke lahendusvariante laste, raha- ja omandiküsimustes ning üks seanss kestab 90 minutit.

Enamlevinud vaidlusküsimused perelepituses on üldjuhul seotud laste hooldamise ja kasvatamisega, laste majandusliku toetamisega, laste elukoha ja muu elukorraldusega pärast vanemate lahkukolimist ning ühise kodu ja kinnisvaraga pärast abielulahutust.

Samuti aitab perelepitus parandada suhteid lapse ja hooldusõigust mitteomava vanema vahel, lapsevanematel teha parimaid võimalikke kokkuleppeid lähtuvalt laste arengulistest vajadustest, tõhustada osapoolte vahelist vastutulelikkust kokkulepete saavutamisel ning suurendada mõlema osapoole rahulolu kokkulepete osas.

Varem pole Kuressaare linnal sellise teenuse lepingut olnud.

Print Friendly, PDF & Email