Orissaare lasteaaias keskkonda ja loodust tundma õppides

Jaanuari keskel toimus lasteaia traditsiooniline talverännak, mida sel korral korraldas Jänkude rühm. Lapsed külastasid Orissaare jahiseltsi jahimaja ja viisid metsloomadele metsa head-paremat. Täname ka jahiseltsi liikmeid Külli Kloostrit, Martin Heina ja Tõnis Mäge, kes aitasid meie rännakut läbi viia.

Toimus ka metsaloomade ja -lindude topiste näitus, mis sai teoks tänu KIK-i keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmile. Topiste omanik ja näituse korraldaja oli Aare Veetsmann, kes on Põlva jahiseltsi esimees ning kirglik loodus- ja keskkonnateadlikkuse edendaja. Tal on nimelt Põlvamaal Metsanurga loodusõppekeskus, kus viiakse läbi erinevaid õppeprogramme ja kus samad topised on ka aastaringselt nähtavad.

Vaatamiseks oli paarkümmend eksponaati meie metsaelanikest, sh karu, hunt, ilves, rebane, jänes, metssiga, sokk, põder, hirv, tuhkur, metsnugis, kährikkoer, saarmas, mäger, kobras ning ka mõned linnud.

Näitusel anti ülevaade loomade ja lindude levikust, elupaikadest, käitumisest ning rollist looduses. Loomi tundma õppides, katsudes ja lähemalt vaadates said lapsed emotsionaalseid algteadmisi metsas elavatest loomadest ja lindudest ning loodan, et sellega tekitati lastes hoolivust meid ümbritseva keskkonna ja loomade vastu.

Projekti kirjutades oli plaanis, et näitus kestab viis päeva, kuid suure huvi tõttu pikendasime seda aega nädala võrra.

Näitust külastasid lasteaia kõik rühmad, Orissaare gümnaasiumi algklassid, Tornimäe lasteaed ja kool, Valjala lasteaed ning Kahtla lasteaed-põhikool. Lisaks käisid näitusel lasteaia- ja koolilaste vanemad. Kokku külastas näitust ligi 200 inimest, mistõttu võib seda lugeda väga edukaks. Loodan, et see keskkonnateemaline projekt ei jää lasteaiale viimaseks ja et ka järgnevatel aastatel on võimalik lasteaia lapsi sarnastesse projektidesse kaasata.

Ave Erikso
hoolekogu esimees

Print Friendly, PDF & Email