MUHU UUDISSED: Mõned asjad oo jälle natusse muutun

Ikka jälle terit neh. Inimene võib ju arjun olla, et kõik tiksub tassakeste ja kogu aeg ühtemuodi. Aga sedaviisi jäeb elu seisma. Ikka oo taris katsu midad muuta ja natusse teistmuodi tiha, kut enne oo oln. Mõne asja muudab aeg ise ää, mõne jälle inimesed.

Nõnna oogid läin, et selle voasta algusega oo jälle uusi ammetimehi paika soan. Kommunaalametil oo nüid uus ülemus paikas ja nuordekeskuses oo uus tüötaja ja Hellamoa roamatukogus koa.

Vanamõisa Lauri Anne läks roamatukogust pinsile ja sial kamandab nüid tükkis Hellamoa oma noorik, Sarabu Anu. Neh, ja kui oo uus inimene, siis oo muid uusi muudatusi koa. Anu põle üksi roamatukogus mitte. Et kui juba niigid inimene oo külakeskuse majas tüöl, siis võib ju muist aega sial koa kätel köia laska ja Tiinal abiks olla.

Neh ja uie inimesega oo tuln uied aad koa, kui roamatukoguse sisse soab. Nüid oo Hellamoa roamatukogu lahti teisibe ja kessiku kellu ühessast kolmeni, neljabe kümnest kuieni ja riede ja laupa ühessast üheni.

Ja esimesest märtsist tulevad uied lahtiolemise aad koa Liiva roamatukoguse. Sõnna laskasse tulevast kuust sisse teisibe ja neljabe poole ühessast kuieni, kessiku ja riede poolest kümnest viieni ja laupa poole ühessast üheni.

Nendele valla reemiatele oo sedakorda niipalju kandidaatisid, et ma`p tia, kas neid enne oo ühegid voasta niipalju oln. Hariduse reemiale oo kokku masu seitse nime, spordireemiale viis ja kultuurireemiale koa seitse. Ja voasta tegusid arvatse olavad koa kuus tükki. Kisne puhas oo ja misne puhas oo, juu seda kuuleb aktuse aegas.

Vabariigi voastapääva aktus ise pietse sedakorda ää just õige pääva pial, kahekümne neljandal. Ja piduga akatse pihta kenaste lõunast – kellu ühest.

Neh, ja üks tulisema kena uudis viel siit. Poari voasta iest tulli ülemoalt Muhuse Lõetsa külase elama üks kena munukse moega valge piaga noorik oma pissikse pojaga. Nüid tuleb välja, et seesamma noorik, ristinimega Annely Esko, oo soan 2016. voasta noore looduskaitsja reemia. Neh, ta ju juhatab seda loopialsete taastamise rojekti. Mis sii ütelda, ega nie loopialsed ja metsaalused oo ikka kenad küll, kui oo korda ja puhtaks tehtud jälle. Või mis, minge ete korra ja imetlege Üügu panka. Kesktalve aegus, kui isegid lumeidu moas põle, oo sial ikka nii irmus kena.
Et põlegid taris teise ilma otsa sõita, et ühte kenad kohta-paika nähe.

Neh, aga ma täna rohkem ep veereta koa teitele. Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email