Kasu asemel hoopis kahju (14)

“Pärast mandri ja saarte vaheliste laevaliinide operaatori vahetumist on püsielaniku soodustuse määrust tõlgendatud ja rakendatud klientidele kahjulikult,” ütles Saarte Häälele riigikogu saarlasest liige Kalle Laanet, kelle initsiatiivil 14 Reformierakonna fraktsiooni liiget ministrile arupärimise saatsid.

Probleem püsielaniku soodustustega on kestnud oktoobrist 2016, mil uue operaatori tulekuga mandri ja suursaarte vahelisele laevaliinile asuti rakendama uut piletimüügisüsteemi.

Sõidusoodustust käsitlevat määrust on püsisoodustuse saajate osas tõlgendatud saarlaste jaoks varasemast hoopistükkis kahjulikumalt. Pead ju hoopis teistmoodi tõendama, et sul on õigus püsielaniku soodustust saada.

Kui varem sõlmiti operaatoriga püsikliendilepingud ja arveldusi tehti kuu lõpus või sai seda sooduskaardiga teha kohapeal, siis nüüd on süsteem üles ehitatud teistmoodi, soodustuse saaja poolt vaadatuna kahjulikult.

Võõra autoga soodustust ei saa

Toon näite. Saaremaal elav eakam inimene soovib sõita Tallinna arsti juurde, aga oma autot tal ei ole või ei saa ta seda mingil põhjusel kasutada. Ta laenab pealinna sõiduks naabrimehelt auto. Kuna teda tehnilises passis auto kasutajana aga kirjas ei ole, ei ole tal ka võimalik saada püsielaniku soodustust.

Samamoodi puudutab see sõidusoodustuse teema ettevõtteid. Kui tõendamise aluseks on, et ettevõte peab tehnilises passis olema registreeritud kui auto kasutaja või vastutav kasutaja, siis tänapäeval tegutseb Saaremaal mitmeid ettevõtteid, kes rendivad oma veoautosid erinevatele juriidilistele isikutele. Ettevõtted, kes neid autosid kasutavad, ei saa aga olla tehnilises passis kirjas, kuna liisingettevõtted lubavad tehnilises passis kasutajaks märkida ainult kaht juriidilist isikut.

Seega – püsielaniku sõidusoodustuse määrust on tõlgendatud ja rakendatud TS Laevade klientidele kahjulikult. Mis ongi meie kaebuse põhiapellatsioon.

Ma olen suhelnud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga sel teemal mitmeid kordi. Eelmise valitsuse ajal tuldi vähemalt riigikokku ja kuulati ära, mida uue valitsuse puhul on palju tahta.

Arupärimine kui äärmine võimalus

Detsembris pidi ministeeriumist ja TS Laevadest antama mulle andmed üleveo mahtude kohta. Praegu on juba veebruar. Olen ministri nõunikule kahel korral viidanud, et neid andmeid pole mulle ikka veel saadetud. Pidin valima äärmusliku tee info saamiseks ehk esitama ministrile arupärimise. Sellele peab minister riigikogu täiskogusse vastama tulema 20 istungipäeva jooksul.

Kurb on see, et nende probleemide lahkamise tõttu meedias – mis on samuti äärmuslik meede – kaotavad kogu Saaremaa ja Hiiumaa. Need, kes iga päev saarte ja mandri vahet ei sõida, loevad, et nendel liinidel on pidevalt probleemid ega hakkagi saartele tulema. Nii väheneb turistide hulk, kes saartele soovivad sõita.


KOMMENTAAR
Villu Vatsfeld, Saaremaa ettevõtjate liidu juht, AS-i Saarte Liinid juhatuse esimees:

Ettevõtjate liidu juhtkond on riigikogu liikmetega soodustuse teemal suhelnud ja toetab igati nende arupärimist. Määruse tõlgendamine uuel avaliku liiniveo perioodil tekitab Saaremaa ettevõtjate hulgas jätkuvalt küsimusi ja seda näiteks nende ettevõtjate jaoks, kes on registreeritud ühel saarel, kuid tegutsevad mõlemal. Eelmise operaatori ajal tõlgendati määrust paindlikumalt. Soodustuse saamiseks piisas kas reisijast või sõidukist.

Näitena saab tuua ka AS-i Saarte Liinid kui regionaalsete sadamate haldaja, kellel on töötajaid ja sõidukeid nii Saaremaal kui ka Hiiumaal. Kuna äriühing on registreeritud Saaremaal, siis ettevõtte poolt Hiiumaal kasutatavad sõidukid Heltermaa–Rohuküla liinil soodustusi kasutada ei saa, küll aga kehtivad seal sõitja soodustused. Samal ajal kehtivad Hiiumaal kasutatavatele sõidukitele soodustused Kuivastu–Virtsu liinil, kus sisuline vajadus nende jaoks puudub.

Loodame, et riigikogu liikmete esitatud päringus toodud küsimustele leitakse lahendused, mis lähtuvad saarte ettevõtjate praktilistest vajadustest, mitte formaalsustest.

Print Friendly, PDF & Email