Mängud õpetavad Saaremaa lapsi loodust tundma

Kui Lotte loodusmängus on lastel võimalik Lotte multikast tuntud tegelaste abiga targemaks saada, siis Rannaniidukohver tutvustab mudilastele koduloomade sõnnikunäidiseid.

Mängud kuuluvad keskkonnaametile, Saaremaa ühisgümnaasiumile (SÜG) ja Saaremaa muuseumile, kes neid omakorda lasteasutustele tasuta välja laenutavad.

Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist Maris Sepp selgitas, et 2015. aasta kevadel jagati valminud õppevahendid soovi avaldanud looduskeskustele laiali ja sama aasta sügisest laenutatakse neid välja.

Saaremaal on viis Lotte loodusmängu, kaks Rannaniidukohvrit, neli savimajakomplekti, kolm mängu nimega “Kus on elu säästlikum ja mõistlikum?” ja kolm õiglase kaubanduse teemalist mängu.
Keskkonnaameti laenutatavatest õppevahenditest on Saaremaal kõige populaarsem Lotte loodusmäng, mis pakub põnevust igas vanuses mängijaile, kinnitas Sepp.

“Tihti muutuvad ka täiskasvanud sellega väga elevaks ning on tore panna oma teadmisi proovile veidi teistsugusemal moel ehk kui Lotte küsib ja onu Klaus vastab,” nentis Sepp.

Lotte mängu on laenutatud kuni kahekuuliste laenutusperioodide jooksul kaheksa korda ning nõnda on saanud sellega lustlikult õppida Kuressaare gümnaasiumi, Pihtla, Lümanda, Muhu põhikooli ja lasteaia, Mustjala lasteaia ja põhikooli ning Kuressaare Rohu tänava lasteaia ja Tuulte Roosi lasteaia lapsed.

Lotte loodusmäng on sisuliselt üks suur kohver, kus on 864 looduseteemalist küsimust ja vastust. Eesmärk on leida digitaalse (rääkiva) mängupliiatsi abiga mängukaardilt õiged vastused Lotte esitatud küsimustele.

Rannaniidukohver võimaldab ekspositsioonina ja kaasaskantavana tutvustada Eesti rannaniite ja niite üldiselt ning niitude elustiku komponentide olulisust ökosüsteemi toimimisel. Õppevahend keskendub loomasõnnikule ja selle rollile niiduelustikus, komplektis on näiteks viie kodulooma sõnnikunäidised.

Savimajakomplekt võimaldab tutvustada nii Eestis kui ka mujal Euroopas laiemalt kasutatud traditsioonilist halupuude/savi- ja savi-liiva-põhu ehitustehnikat. Tutvustatakse ka taastuvaid energiaallikaid.

Õiglase kaubanduse mäng selgitab lastele selle vajalikkust ja olemust ning säästlikuma ja mõistlikuma elu mäng aitab neile selgitada, kuidas erinevad majapidamised ja perede elustiil mõjutavad keskkonda ja ressursside tarbimist.

Neile lisaks on olemas mitmeid veebipõhiseid õppevahendeid.

Loe ka juhtkirja.

Print Friendly, PDF & Email