Saarlased ei pea riigimetsa ulukikahjusid hüvitama (3)

HÜVITATUD: Võhma jahiselts on RMK nõude tasunud ja jahimees Toivo Lõhmus saab loomi edasi küttida.
MAANUS MASING

RMK esitas 12 jahiseltsile arve möödunud aastal riigimetsas tekitatud ulukikahjude eest. Arved esitati 39 hektari metsa kahjustamise eest, kus kevadel tuleb uued puud kasvama panna.

RMK jahindustalituse juhataja Kalev Männiste sõnul tekkis 2016. aastal olulisi ulukikahjustusi vähem kui 2015. aastal, ent taasuuendamist vajavad alad on suurenenud viiendiku võrra.

Männiste sõnul RMK Saaremaa metskond jahiseltsidelt sel aastal kahjutasu ei nõua, ehkki kahes siinses jahipiirkonnas lisandus männikultuurile hirvekahjustusi kokku 2,14 hektaril. “Kahjustaja oli hirv ja kahjustatud on männikultuuri,” lausus Männiste. “Tõenäoliselt oodatakse veel ja vaadatakse, mis sellest kultuurist saab. Kas tuleb looduslikku uuendust ja kas kahjustus süveneb või mitte.”

Seltsidel on kahjufond

Eelmisel aastal oli Võhma ja Kaavi jahipiirkonnas kahjustusi kokku 2,95 hektaril ja RMK nõudis metsauuenduseks seltsidelt välja kokku 1325 eurot. Vastavalt jahipiirkonna kasutajaga sõlmitud lepingule peavad seltsid nõude tasuma jahihooaja lõpuks 1. märtsiks. “Kui arvet tähtajaliselt ei maksta, siis RMK keelab jahipiirkonna riigimaal jahipidamise ära.”

Võhma jahiseltsi juht Toivo Lõhmus ütles, et nende jahiseltsil on olemas väike metsakahjude fond ja hüvitamisega probleeme ei tekkinud. “Maksime ainult istikute hinna ja pinnase ettevalmistamise, jahimehed ise istutasid.”

Eelmisel aastal hüvitas RMK-le ulukikahjusid riigimetsas üheksa jahiühendust, nõutav kogusumma oli toona 5400 eurot ning metsakultuure rajati või täiendati 15 hektaril. Tänavu plaanitavad tööd 39 hektaril lähevad maksma 30 200 eurot. Jahiühendused peavad sellest tasuma 28 300 eurot, sest katavad osa kulust tööga. “Võrreldes varasemaga on tänavused tööd kallimad, sest proportsionaalselt rohkem on metsakultuuride taasuuendamist, mitte olemasoleva täiendamist, nagu mullu,” selgitas Männiste.

Põder teeb enim kahju

Põhiline metsakahjustaja on Eesti metsades traditsiooniliselt põder, kes sööb äsja kasvama pandud metsakultuuri, aga võib kahjustada ka noorendikku ja latimetsa. “Kõige enam on kahjustatud haavapuistuid, pindalaliselt 49% kahjustustest,” ütles Kalev Männiste. “Sellele järgnevad männikud 40 protsendiga, kusjuures haavikutes puudutavad kahjustused valdavalt latimetsa, männikutes aga alles kasvama pandud puid.”

Maakondadest oli Männiste sõnul enim olulisi kahjustusi Tartumaa, Ida-Virumaa ja Põlvamaa metsades, nende arvele langes 42% kõigist olulistest ulukikahjustustest. Jahimehed hüvitavad riigimetsas tehtud ulukikahjud RMK-le tänavu teist aastat järjest, vastav kokkulepe sõlmiti pärast 2013. aastal kehtima hakanud jahiseadust. Kokku on RMK sõlminud riigimaa jahindusliku kasutuse lepingu 325 jahipiirkonna kasutajaga.

2016. aastal tekitasid ulukid riigimetsale kahju 536 hektaril, aasta tagasi oli olulisi ulukikahjustusi metsakultuurides, noorendikes ja latiealistes puistutes 654 hektarit. Jahimeestele esitatakse ulukikahjude eest arve juhul, kui kahjustatud ala tuleb uuendada või täiendada ning on selge, et kahjustus on tekkinud RMK-ga sõlmitud lepingu kehtivusperioodil. Kahju hindamise aktile eelneb keskkonnaameti metsakaitseline ekspertiis.

Print Friendly, PDF & Email