Minister Iva: Sõmera Kodu suletakse niikuinii (45)

Eile Kuressaares ministriga kohtunud omavalitsusjuhid said taas kord kinnitust, et Sõmera hooldekodu suletakse oma praegusel kujul igal juhul, vaatamata saarlaste vastuseisule.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva kohtus Saare maavalitsuses omavalitsuste juhtide, sotsiaaltöötajate ja maavalitsuse esindajatega selleks, et selgitada Sõmera hooldekodu likvideerimisega ja Kuressaarde väiksemate erihooldekodude rajamisega seotud plaane ning vastata küsimustele.

Vaidlus oli valjuhäälne

Kohtumine paisus kohati üsna valjuhäälseks ja emotsionaalseks. Minister rõhutas korduvalt, mandri erihooldekodude reorganiseerimisel on olnud positiivsed tulemused.
“Oleme korduvalt, paraku tulutult pakkunud – tehke need väikesed peremajad Sõmerale, riigimaad on ju ümberringi,” ütles arutelu juhtinud Lääne-Saare abivallavanem, endine Kärla vallavanem Villi Pihl.

Minister jäi aga seisukohale, et Sõmera hooldekodu praegusel kujul ei ole jätkusuutlik, kuna seal puuduvad vajalikud teenused ning linnas on ka tööhõiveks suuremad võimalused.

Iva möönis, et on skeptiline selles osas, et AS-ile Hoolekandeteenused kuuluv hoonetekompleks oma suuruse tõttu uue omaniku leiab.

Linnavolikogu liige Jaanis Prii tundis huvi, kas erihoolekandesüsteemi ümberkorraldamisega ja väikeste peremajade ehitamisega kaob erihoolekandeteenuste järjekord, kus ootab praegu 425 inimest.

“Ei oska kinnitada,” vastas Iva.

Ka ei saanud kokkutulnud konkreetset vastust küsimusele, mis saab Sõmera Kodu personalist, kokku 140 töötajast, kes hooldekodu likvideerimise korral töö kaotavad.

Minister kinnitas, et mõistab saarlaste soovi, et erihoolekandeteenused Saaremaalt ei kaoks, ja lausus, et veel on nädal-paar aega pakkuda peremajadele ka teisi asukohti peale Kuressaare.

Kui Lääne-Saare vallavanem Tiina Luks küsis, et kas sel juhul võib teha ka ettepaneku peremajade ehitamiseks Sõmerale või Kärla alevikku, vastas Iva, et võib. Minister möönis siiski, et pole kuigi tõenäoline, et peremajad sinna ehitataks.

“Oma küsimustele me konkreetseid vastuseid ei saanud,” ütles pärast kohtumist Villi Pihl. “Arusaamatuks jäi, miks Sõmera ei sobi. Miks ei või meil olla kasvõi üks-kaks peremaja?”
Pihl ei nõustunud, et vajalikud teenused jäävad Sõmera klientidest praegu liiga kaugele. “Meil on kõik vajalik olemas,” kinnitas ta.

Pihli hinnangul oli vähemalt see positiivne, et saarlased võivad pakkuda lisaks Kuressaarele variante, kuhu erihoolekande klientide jaoks peremaju ehitada.

Ka Lääne-Saare vallavanem Tiina Luks tõdes pärast kohtumist, et konkreetset vastust ta oma küsimustele ei saanud. Luksi sõnul jäi talle selgusetuks, millised on teenused, mida peaks erihoolekande klient saama, aga Sõmeral või Kärla alevikus ei saa. “Kui oleme selle kaardistuse üle vaadanud, eks me siis saa hinnata,” ütles ta.

Vallavalitsus jonni ei jäta

Luksi hinnangul on praegu kavandatud 34 teenuskohta kogu Saaremaa peale ilmselgelt liiga vähe. Nii Luks kui ka Pihl kinnitasid, et Lääne-Saare vald pakub Sõmera peremajade asukohana siiski välja. “Meie jonni ei jäta,” sõnas Pihl.

Minister Iva lubas, et mõtleb kohtumisel kuuldu üle ja arutab räägitut Hoolekandeteenuste esindajatega. Samas märkis ta, et otsustussõigus on siiski Hoolekandeteenustel.

Praegu osutatakse Sõmera Kodus erihoolekandeteenust 318-le psüühilise erivajadusega inimesele ja 42-le liitpuudega inimesele. Tulevikus on Saare maakonda aga ette nähtud 34 kohta, millest 10 on kogukonnas elamise teenuskohad.

Print Friendly, PDF & Email