Noored uurisid vihmausse ja kilekoti lagunemist

TUBLID UURIJAD: Tunnustuse pälvisid Rasmus Vendel, Kalle Kesküla, Martin Leepere, Elo Nõmm, Sander Teras, Diana Alt, Laura Kaldjärv, Hanna Keidong ja Brita Laht. Neid õnnitlesid Madis Kallas, Veiko Viil ja Jaan Leivategija.
MAANUS MASING

Saaremaa omavalitsuste liit (SOL) tunnustas eile Saaremaa uurimistööde aastakonkursi parimaid, kellest valdav osa olid kooliõpilased.

Johann von Luce nimelise auhinna pälvisid töö “Metaanilagukattega Kudjape prügilat asustavate mullaselgrootute loomade liigiline mitmekesisus ja arvukus” autorid Rasmus Vendel ja Martin Leepere. Aste põhikooli 8. klassi õpilased said hakkama põhjaliku, ülevaatliku ja aktuaalse uurimusega. Tööst järeldub, et uudsel viisil kaetud Kudjape prügila on mullaselgrootutele elukeskkonnana mullaga samaväärne. Töö on leidnud tunnustamist ka rahvusvahelisel konkursil Hollandis.

Oskar Kallase nimeline auhind anti koduloolasele Kalle Keskülale töö “Kuressaare vanem ajalugu” eest. Konkursikomisjon leidis, et tegu on põhjaliku tööga, mis tutvustab huvitavalt ja terviklikult Kuressaare linna arengulugu. Raamatu koostamisse on kaasatud teisi ajaloolasi ning Kesküla on nende töö oskuslikult ühtlaseks tervikuks voolinud. Raamatu väljaandmist on toetatud, kuid uurimistöö on toimunud isiklikul algatusel ja initsiatiivil. Raamatu esimene trükk on läbi müüdud ja käsil on jätkuraamatu kirjutamine.

Mõlema nimelise auhinna suurus on 500 eurot.

Lisaks premeeriti Katrina Kaasikut (“Karjatamise mõju Loode tammiku loopealsele”), Brita Lahte (“Tärklist sisaldava Maxima komposteeruva kilekoti materjali ja kolme uudse LDPE ning tselluloosstearaadi komposiidi anaeroobne lagunemine aktiivmudas”), Diana Alti ja Elo Nõmme (“Pisikesed teod Saaremaa rannaniitudel”) ja Sander Terast (“Pliidid Saaremaa kodudes”) 200 euroga ning Hanna Keidongit (“Hambaprobleemide profülaktika Saaremaa ühisgümnaasiumi 5.–9. klasside õpilaste seas”) ja Laura Kaldjärve (“Ilpla mõis”) 100 euroga.

Uurimistöid laekus konkursile 15 ja kõige suurem konkurents oli naturalia-valdkonnas ehk Johann von Luce nimelisele auhinnale, ütles SOL-i büroo direktor Veiko Viil.

Konkursikomisjoni kuulusid Raido Liitmäe, Tiia Leppik, Kaia Eelma, Raivo Peeters, Piret Pihel, Priit Penu ja Olavi Pesti.

SOL on alates aastast 2000 tublimatele õppuritele stipendiume jaganud. Möödunud aastast on stipendiumid asendunud uurimistööde konkursiga.

Print Friendly, PDF & Email