MUHU UUDISSED: Täna oo küinlapäe

Selle päävaga arvati ennevanasti, et talve süda minne lõhki. Seevoasta ete põle seda talvet õieti olngid. Aruarva kut moa valgeks võtab. Neh, võiks ju muidugid ikka küinlakuu lõpuks tiha. Siis oo vastlapäe. Ehkkid, sõuke asjaolu, et põle lund või külma, põle küll eluilmaskid takistuseks soan, kui Muhus tahetse vastlaliugu laska. Nupumehed mõtlevad mõne krutski ikka välja.

Aga neh, et siis küinlapäe. Muhus oo selle pääva naised ikka kuskil kokku soan ja küinlapuna juon. Viimsel aal änamaste ikka Koguva muuseumi konturis. Võtvad aga vardakotid käsivarde ja panavad kuipides sõnna. Muidugid, et sie päe sedakorda satub just neljabe õhta piale, siis kindlaste soajasse kokku ju Hellamoa külakeskuses.

Aga oomse pääva, kolmanda veebruari kohta oo vanadel miestel oln üks nõuke laulusalm:
Ei enne mina kainet päeva näe
kui käe oo küinlalühtripäe…

Age seesamma küinlalühtripäe oo Muhu ajaluos üks iseäranis tähtis päe ja sie kipub ikka kangest ää unuma. Ja sievoasta oo ühna ümmargune tähtpäe. Neh, Muhu linnuse langemisest soab 790 voastad müöda. Ja ma tia, et Muhus oo nõuksi inimesi, kis seda pääva vägagid suureks pühaks pidavad.

Tuleva riede, siis kümnendal, kellu seitsmest soab Hellamoal kinu voadata. Siis oo selle “Rehepapi” roamatu järgi tehtud kinu sial. Nimi oo vilmil “November”. Ja üks Muhu juurikatega poiss mängab koa sial vilmis. Neh, ja pileti innaks oo ikka neli eurut.

Internetist ma leidsi ilja aa iest, neh muuseumi rahva õikamise piale, ühe irmus uhke kohja: muuseumide infosüsteemi www.muis.ee. Kis viisib sial nüid natusse rinki kolada, siis levab Muhu muuseumi pildid üles küll. Ui neid oo ikka üksjägu. Muistsel aal ollid inimestel kodu albumid ja vanad kingakarbid ollid koa puhas piltisid täis. Änamaste ollid ikka matussepildid või siis pulmapildid. Nüidsel aal oo inimeste pildid rohkem arvutite sihes ja mälukoartide pial ja näoroamatus muidugid koa.

Muidugid muistsel aal olli taris pildistaja juure minna või sie omale kojo kutsuda. Nüid oo igal koolipoesil koa nutikas taskus ja muudkut aga pildista.

Neh, olga siis sedakorda jälle moekast ja olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email