Linn ei loobu arhitektuurivõistluse nõudest

Kuressaare linnavalitsus ei pea võimalikuks täita Komandandi tn 11a omaniku soovi tema kinnistust tänavalaienduseks tüki saamiseks loobuda sama krundi hoonestamisel arhitektuurivõistlusest.

Abilinnapea Mart Mäeker ütleb vastuses kinnistuomanik Slavik-Sander Bõstrovi ettepanekutele, et arhitektuurivõistluse nõudest loobumine ei ole võimalik.

Mäeker lisab, et planeerimisseadus ei nõua kinnistu jagamiseks detailplaneeringu koostamist. See oleks vajalik keerukates situatsioonides, kuid antud juhul vajadus selle järele puudub.

Linnavalitsuse seisukoha järgi on krundile võimalik planeerida kaks hoonet, mille ehitusjoon on tõenäoliselt võimalik planeerida kinnistu piiridele tänavapoolsetes külgedes, kuid see tuleb täpsustada muinsuskaitse eritingimuste ja planeeringuga. Suurim lubatud ehitisealune pind määratakse detailplaneeringuga, krundile peab jääma ruumi ka parkimiseks ja haljastuseks.

Print Friendly, PDF & Email