KURESSAARE SÕNUMID: Ülevaade tegemistest

Linnapea Madis Kallas õnnitleb Kuressaare aasta tegijat Aivar Sõrme.
IRINA MÄGI

Iga kuu esimeses linnalehes võtab linnapea Madis Kallas kokku viimase aja olulisemad kohtumised, sündmused ja teemad.

• Koos riigikogu liikme Kalle Laanetiga külastasime Kuressaare haiglat ja kohtusime haigla juhi Märt Kõlliga.

• Kohtumisel Kuressaare bussijaama juhataja ja nõukogu esimehega oli peamine teema alkoholimüügi korraldus bussijaamahoones, sest hoones hakkab tegutsema ka noortekeskus.

• Toimus turismialane koosolek MTÜ Visit Saaremaa ja SA Saaremaa Turism esindajatega.

• Maavalitsuses sai kokku EV100 töögrupp ja arutati, kuidas korraldada Saaremaal Eesti sünnipäeva üritusi.

• Kohtumisel politseiga anti statistiline ülevaade 2016. aasta kohta. Saare maakond on jätkuvalt kõige turvalisem maakond Eestis.

• Koos abilinnapea Mart Mäekeriga külastasin Kuressaare gümnaasiumi, et arutada direktor Toomas Takkisega linna suurima kooli staadioni teemat.

• Eesti jalgpalli liidu ning spordikooli esindajate ja spordikooli hoolekoguga vaatasime üle kunstmuruväljaku, et näha, mida saaks veel planeerida.

• Kohtumisel kaitseväe juhataja ja Eesti laskurliidu presidendi Riho Terrase ja Kaitseliidu Saaremaa maleva juhi Gunnar Haviga oli teemaks lasketiiru ehitus ja sellealane võimalik koostöö.

• 20. jaanuaril tunnustasime raekojas 2016. aasta parimaid kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja haridusvaldkonnas ning ettevõtluses.

• Osalesin parvlaeva Tõll ristimise tseremoonial Kuivastus.

• Mitmed kohtumised on toimunud maavalitsuse esindajatega, teemaks on olnud maavalitsuste edasine saatus, lennuliiklus ja maavalitsuse osalusel toimuvad projektid.

• MTÜ Visit Saaremaa eestvedamisel toimus linnavalitsuses Mõntu–Ventspilsi laevaliini arutelu, kus pandi paika järgnevad sammud, et saada ülevaade, kas liini on võimalik taas käivitada ja kui on, siis mis see maksaks (liin töötas 2005. aasta maist kuni 2008. aasta augustini).

• Kuressaare Linnateatris toimus meie uute noorte näitlejate esietendus. Neli noort näitlejat töötavad 0,5 kohaga ning nende palga maksavad võrdselt kultuuriministeerium ja Kuressaare linnavalitsus.

• Seoses omavalitsuste ühinemisega on toimunud mitmeid koosolekuid: kogunenud on juhtkomisjon, vallasekretäride komisjon, IT- ja geoinfo töögrupp ja kommunikatsiooni töögrupp. Juhtkomisjoni 1. veebruari koosolekul pannakse paika ka teised töögrupid, lisaks on päevakorras kommunikatsiooniteema ja Saaremaa valla sümboolika konkursi lähtetingimuste koostamine.

• Läbivad teemad on Tallinna tänav, kesklinna projekt, noortekeskus, koduteenuse arendamise projekti käivitamine, Pargi lasteaed jpm.

Print Friendly, PDF & Email