KURESSAARE SÕNUMID: Teated

Enampakkumine puiduladustamisplatside üürileandmiseks
Linnavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Roomassaare tee 2b, 2c ja 2d kinnistutel asuvate puiduladustamise platside üürileandmiseks: plats nr 1 suurusega ca 4500m² ja plats nr 1a suurusega ca 4500m².
Sõlmitavate üürilepingute tähtaeg on 16.02.–30.09.2017.
Platsi kasutamise sihtotstarve on paberipuidu ladustamine ja platsi täitmine mineraalsete puistematerjalidega.
Üüri alghind on mõlemal platsil 0,14 €/m² kuus ja osavõtutasu on 20 eurot, mis ei kuulu tagastamisele. Pakkumised esitada iga platsi kohta eraldi märgusõnaga „Puiduladustamise plats nr …“ kas kinnises ümbrikus Kuressaare Linnavalitsusse, Tallinna 10, ruum 206 või e-postiga linn@kuressaare.ee hiljemalt 10.02.2017 kell 11.00. Täpsem info on linna kodulehel www.kuressaare.ee, täiendav info: Margo Sooäär, tel 511 1735.Tööd saavad Saaremaa omavalitsuste ühinemise tegevjuht ja projekti spetsialist

Seoses Saaremaa omavalitsuste ühinemisega moodustati Saaremaa omavalitsuste ühinemise tegevjuhi töökoht tähtajaga kuni 31. detsember 2017. Ametikohaga seotud kulud on planeeritud katta riigieelarvelistest vahenditest. Omavalitsuste ühinemise tegevjuhi ülesanne on ühinemisprotsessi igapäevane juhtimine, ühinemist ettevalmistavate töörühmade tegevuse ja Saaremaa valla oluliste dokumentide koostamise korraldamine ning tulemuste esitamine juhtkomisjonile. Kandideerimise tähtaeg on 9. veebruar kell 17.
Tulenevalt vajadusest töötada välja Saaremaa vallavalitsuse struktuur ja lähtuvalt projektist “Suure territooriumiga ühinenud omavalitsuse mitmetasandilise haldusorganisatsiooni kujundamine Saaremaa vallas” moodustati tähtajaline projekti spetsialisti töökoht tähtajaga kuni 31. august 2017. Spetsialisti põhiülesanne on projekti raames teostatava analüüsi jaoks sisendi kogumine ja analüüsi tulemustest lähtudes Saaremaa vallavalitsuse struktuuri väljatöötamine. Kandideerimise tähtaeg on 14. veebruar kell 12. Täpsem info linna kodulehel.


Tööd saavad koduhooldajad
Projekti “Koduteenuse arendamine Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas” raames saavad tööd kuus koduhooldajat, kelle töökohustusteks on koduabi toimingute tegemine, mis on vajalikud kliendi igapäevase toimetuleku tagamiseks kodustes tingimustes, ja hooldustoimingute tegemine (pesemine, mähkimine, riietamine, söötmine, lamatiste profülaktika jne ning dementse isiku järelevalve tagamine). Kandideerimise tähtaeg on 5. veebruar kell 00.00. Täpsem info linna kodulehel.


Naeratava Kuu rännu- ja raamatulugude õhtu
10. veebruaril kell 17 tuleb Saare maakonna keskraamatukogu lugemissaali lugusid jutustama giid, maailmarändur ja raamatu autor Ena Mets. Kaasas on tal ka romaan “Naeratava kuu inimesed”, mille sünnilugu koos teiste rännuvestetega ligi pooleteise tunni jooksul teieni jõuavad.

Print Friendly, PDF & Email