KURESSAARE SÕNUMID: Tänavate uuendamine on hoo sisse saanud

JÄTKUB PEATÄNAVA UUENDAMINE: Linnavalitsuse 31. jaanuari istungil otsustati korraldada riigihange “Tallinna tänava rekonstrueerimine lõigul Karja-Transvaali“, hanke eest vastutavaks isikuks on linnainsener Madis Pihel.
Kristiina Maripuu

Mart Mäeker

2017. aasta eelarve teede investeeringute puhul saab öelda, et lõpuks on pika ja raske töö tulemusena jõutud Tallinna tänava rekonstrueerimiseni.

2015. aasta suurematest investeeringutest tänavaehituses on jäänud meelde kaks märksõna – Slupi ring ja tänavavalgustuse rekonstrueerimine. Need on mõlemad projektid, mis mõjutavad oluliselt mitte ainult Kuressaare elanike elukvaliteeti, vaid ka kõigi Kuressaaret külastavate saarlaste ja turistide elukeskkonda.

2016. aasta üheks märksõnaks võib nimetada juba Tallinna tänava, mille rekonstrueerimisest on räägitud aastaid. Pärast 2015. aastal alanud ja aasta kestnud projekteerimisprotsessi, hankemenetluse läbiviimist ja kahekuulist vaidlemist hanketulemuste üle õnnestus sügise eel tänava rekonstrueerimisega ikkagi alustada. Jõuti valmis ehitada lõik Smuuli ringristmikust kuni Mooni tänavani ja tööde rahaliseks mahuks kujunes 0,95 miljonit eurot. Selle aasta tööde maht Tallinna tänaval on 1,17 miljonit eurot ja see hõlmab Tallinna tänavat Auriga ringristmikust Mooni tänavani ning teiselt poolt Smuuli ringristmikust kuni Transvaali tänavani.

Praegu on lõpetamisel nn bussijaama kolmnurga rekonstrueerimise projekt, mis hõlmab Tallinna tänavat Ruubi poest Karja tänavani, Pihtla teed Karja tänavast Transvaali tänavani ja Transvaali tänavat Pihtla teest Tallinna tänavani. Selle projekti raames lahendatakse ühiselt ka bussijaama-esine parkimine ja haljastus. Kui kõik kulgeb normaalselt, siis jõutakse töödega alustada orienteeruvalt aprillis. Tööde eeldatav maksumus on 0,8 miljonit eurot. Seega kulub 2017. aastal Tallinna tänava ja bussijaama ümbritsevate tänavate uuendamiseks kokku 1,97 miljonit eurot.

Kui need uuendustööd saavad tehtud, siis on lisaks sõiduteede ja kommunikatsioonide uuendamisele täiesti uus olukord ka jalakäijate ja jalgratturite jaoks – Auriga ringist kuni Karja tänavani on terviklik kõnniteede ja kergliiklusteede võrk, mis pakub liiklejatele täiesti uue kvaliteedi.

Teine Kuressaare linna jaoks väga oluline objekt 2016. aastal oli kesklinna rekonstrueerimise projekti algus. Korraldati arhitektuurikonkurss, EAS-ilt rahastuse saamiseks koostati eelprojekt ja saavutati maksimaalne rahastamine ehk 2,8 miljoni eurot. Praegu tegeletakse põhiprojektiga, et kuulutada suve alguses välja ehitushange ja sügisel alustada ehitustöödega Lossi tänaval. Kesklinna uuendamine kestab kindlasti vähemalt 2018. aasta lõpuni. Selle projekti puhul on linn kaasrahastaja 15 protsendi ulatuses kogumaksumusest.

Sel aastal on vaja teha veel projekt Karja ja Torni tänava vahelisele lõigule, et 2018. aastal saaks koos kesklinna uuendamisega rekonstrueeritud ka see lõik. Pärast seda on linna peatänav uuendatud Auriga ringist lossipargini kogu ulatuses.

Järjekorras järgmine suurem investeering tänavatesse on Talve tänava rekonstrueerimine Kaevu tänavast Pihtla teeni ja sealt edasi Raudtee tänav Smuuli ringristmikuni. Selle projekti osa on ka Pihtla tee, Kaevu tänava ja Raudtee tänava ristumiskohale ehitatav ringristmik. Ehitamise tähtajaks võib hetkel pakkuda 2019. aastat.

Väiksemahulisemaid töid tehakse pidevalt ja operatiivselt vastavalt vajadusele. 2017. aastal jätkatakse ka möödunud aastal alustatud parklate rajamist linnaruumi. Tuule, Staadioni ja Vana-Roomassaare tänava vahelise parkla ehituseks on eelarves planeeritud 260 000 eurot ja Kuressaare gümnaasiumi vastas asuva Tervisepargi parkla ehituseks 95 000 eurot. Paremate parkimistingimuste loomine kesklinna lähedale jätkub kindlasti ka tulevikus.

Toodud ülevaate kokkuvõtteks tahan ära märkida kogu ehitus- ja planeerimisosakonna head tööd eesotsas ehitusnõunik Rein Kallasega. Ilma tublide ja professionaalsete ametniketa ei suudaks me ühtegi sellist projekti ette valmistada ega ellu viia. See puudutab mitte ainult teedeehitust, vaid kõiki linnaruumi parendamiseks tehtavaid töid ja tegevusi.

Mart Mäeker,
abilinnapea

Print Friendly, PDF & Email