Prügisegadus Lääne-Saares (5)

PRÜGIGA MURESID JÄTKUB: Segaduse põhjused on väga erinevad ja kellegi konkreetse peale näpuga näidata ei saa.
Sander Ilvest

Jäätmevedaja vahetumisega Lääne-Saare vallas on kaasnenud hulk segadust uute lepingutega, mis on vigased või ei ole erinevatel põhjustel klientideni jõudnud.

Eile lõppes kahekuuline üleminekuperiood, mille jooksul pidid kõik Lääne-Saare valla majapidamised sõlmima uue prügivedaja, OÜ-ga Prügimees teeninduslepingu või esitama taotluse erisuse saamiseks.

Paraku on lepingutega omajagu segadust, tunnistab valla veebilehel valla keskkonna peaspetsialist Tiina Orav. Eelmise aasta lõpus Prügimehe poolt väljasaadetud lepingud kõik kohale ei jõudnud, lepingutes on palju vigu, näiteks aadressid ei klapi, konteineri suurused on valed, graafikud erinevad eelmise vedaja ajal kehtinust, lepingud on saadetud siit ilmast lahkunud kodanikele.

Orav nendib, et segaduse põhjused on väga erinevad ja kellegi konkreetse peale näpuga näidata ei saa. “Vald esitas küll prügivedajale jäätmeregistri andmed, kuid ka jäätmeregistrisse on andmed kusagilt mujalt tulnud. Enamjaolt on vead tulnud sisse erinevate riiklike registrite omavahelise ühinematuse ja suure mahu tõttu. Lisaks palju muid faktoreid, mis kõrvaltvaatajatele ei avaldu,” selgitab ta.

Orava sõnul palub vallavalitsus kodanikelt tekkinud ebameeldivuste pärast siiralt vabandust, samas palub varuda kannatust ja kinnitab, et kellegi prügi ära viimata ei jää.


Erisuse taotlemine

Erisust saab taotleda:
– kui majapidamised kasutavad mitme pere peale ühiseid prügikonteinereid või kodanikud viivad suvilas tekkinud jäätmed põhielukohta (esitada ühismahuti avaldus);
– kui majapidamist ei kasutata aastaringselt (kasutamine perioodiliselt, suvilana) või on tegemist sellise majaga, mis on elamiskõlbmatu (esitada prügiveost erandkorras perioodilise vabastuse avaldus);
– jäätmeveo graafiku hõrendamiseks tiheasustusalal iga 12 nädala tagant (tiheasustusalal toimub jäätmevedu igakuiselt, kortermajades iga 2 nädala tagant), kuid vajadusel saab graafikut hõrendada, kui on tagatud biojäätmete nõuetekohane kompostimine või biojäätmete äraandmine prügivedajale.
– Neil, kes muutmiseks avaldust veel teinud ei ole, palutakse vallavalitsusega kiiresti ühendust võtta, et vältida tühisõiduarvete laekumist.

Print Friendly, PDF & Email