Madalapalgalistel on võimalus toetusena tagasi saada 709 eurot (5)

VAJADUSEL ABIKS: Ehkki valdav osa saarlastest deklareerib oma tulu elektroonselt, on maksu- ja tolliameti Kuressaare büroos valmis inimesi ses osas aitama Kaire Pedanik.
Maanus Masing

Kui sel aastal rakendub ühekordne tagasimakse, siis 2018. aastal asendub see 500-eurose maksuvaba tuluga kõigile, kes teenivad alla keskmise palga.

Maksu- ja tolliameti teenindusosakonna Kuressaare büroojuht Olev Martinson tõdes, et võrreldes varasemate aastatega on muudatusi mitu, millega tulude deklareerimisralli startides arvestada.

Arvestades aasta varem esitatud tuludeklaratsioonide arvu, võib Saare maakonnas eeldada 2016. aasta deklaratsioonide arvuks umbes 15 000. “Siinjuures tekib enamikul deklaratsiooni esitajatel tagastatav tulumaksu enammaks,” kinnitas Martinson.

Ta toonitas, et kuna esmakordselt on madalapalgalistel võimalik deklaratsiooni esitamisel toetust saada, võib esitatavate deklaratsioonide arv olla suuremgi.

Üle 150 miljoni euro

Oodatavat summat nimetada oli Martinsonil raske, kuid ta tõi võrdluseks välja, et 2015. aastal deklareeriti maakonnas kokku tulusid 152 miljonit eurot. “Kogusummat mõjutab esitatud deklaratsioonide arv ja ka inimeste tulude, eelkõige keskmise palga kasv,” selgitas ta.

Martinsoni sõnutsi tuleb oma mullused tulud deklareerida kõigil neil, kes soovivad taotleda madalapalgaliste töötajate toetust.

Toetuse taotlemise eeldusteks on 2016. aastal täistöökohaga töötamine vähemalt kuus kuud ja aasta kogutulu jäämine alla 7817 euro. Maksimaalne tagasimakse on kuni 709 eurot. Täistööaja tingimus ei kehti töövõimetuspensionäridele ja vähenenud töövõimega isikutele.

Tuluna arvestatakse aga lisaks töötasule ka ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, dividende, maksustatavat pensioni, maksustatavat metsamaterjali ja raieõiguse müüki või muud tulu. “Esmalt peaks inimene üle vaatama, kas toetuse saamise tingimused on täidetud, ja alles pärast seda esitama deklaratsiooni esitamise järel kohe ka taotluse madalapalgalise toetuse saamiseks,” nentis Martinson.

Deklaratsiooni peavad esitama ka kõik need, kes on saanud tulu välismaalt, müünud metsamaterjali või raieõigust, saanud kasu vara võõrandamisest, on saanud üüri- või renditulu, kel on aasta jooksul arvestatud tulumaksu kinnipidamisel maksuvaba tulu rohkem kui 2040 eurot või kes on füüsilisest isikust ettevõtjad.

Muudatusi, mida jälgida, on mitmeid. Enam ei ole võimalik tuludest maha arvata mootorratta ja -sõiduki ehk A- ja B-kategooria juhilubade koolituskulusid. Samuti on ajalugu 18 aasta vanuste ja vanemate huvihariduse kuludelt tulumaksu tagastuse saamine.

Meeldetuletus oli Martinsonil ka eluasemelaenu võtjaile. “Tuludest on võimalik maha arvata tasutud eluasemelaenu intresse, koolituskulusid ja annetusi kokku 1200 eurot,” märkis Martinson. Varem oli see summa 1920 eurot.

Uus on seegi, et kui siiani maksustati tulumaksuga kogu üürileandja deklareeritud üüritulu, siis nüüd maksustatakse elamu või korteri üürimisel eluruumi üüritulu 80 protsendi ulatuses. Kuludokumente selleks siiski esitama ei pea, mahaarvamine tehakse üüritulu deklareerimisel deklaratsiooni alusel.

Maksuvaba tulu 170 eurot

Muutunud on ka maksuvaba tulu summa – see oli 2016. aastal ühes kuus 170 eurot ehk 2040 eurot aastas ja täiendav maksuvaba tulu pensioni korral 225 eurot kuus ehk 2700 eurot aastas.

Mis puutub välismaal teenitud tulusse, siis sel puhul tuleb silmas pidada, et deklareerida tuleb nii Eestis maksustatav kui ka mittemaksustatav välisriigis saadud palgatulu, pension ja dividend.

Et erinevates riikides teenitud tulusid ei maksustataks topelt, lähtutakse riigisiseselt kehtestatud sätetest ja riikidevahelistest topeltmaksustamise vältimise lepingutest.

Välisriigi tulult juba välisriigis tasutud tulumaks võetakse Eestis tulumaksu arvutamisel arvesse, kuid seda vaid tulumaksu tasumist tõendava dokumendi alusel.

Lisaks on, kas inimene on viibinud välismaal töötamise eesmärgil vähem kui 183 päeval 12 järjestikuse kuu jooksul.


Saarlased on e-usku

Saare maakonnas esitati aasta tagasi elektroonselt 94,3 protsenti füüsilise isiku tuludeklaratsioonidest. See on Olev Martinsoni andmeil paari protsendi võrra väiksem Eesti keskmisest.
Kuid ka teenindusbüroode külastajate arv on üle vabariigi veebruaris ja märtsis aktiivne.

Deklaratsiooni esitamine algab e-maksuametis/ e-tollis 15. veebruarist, samast ajast hakkavad bürood ka kohapeal väljastama paberil eeltäidetud tuludeklaratsioone.

Tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev on 31. märts. Samaks ajaks on vaja esitada ka madalapalgalise toetuse taotlus.

Print Friendly, PDF & Email