Tõllu puudused sarnanesid Leigri omadega (2)

Veeteede ameti kontroll leidis Poolas ehitatud ja jaanuari keskel Virtsu–Kuivastu liinil sõitma hakanud parvlaeval Tõll mõningaid puudusi, mis sarnanesid möödunud aasta lõpus parvlaeval Leiger avastatud puudustega.

Veeteede ameti meresõiduohutuse teenistuse juhataja Marek Rauk ütles, et Tõllul esines ehituse lõppfaasis mõningaid puudusi, mis olid seotud päästevahendite ja tuleohutusega. “Need puudused olid sarnased Leigri omadega. Need said lahendatud ja Tõll on praegu saanud kõik vajalikud tunnistused liinil sõitmiseks.”

Veeteede ameti kontroll leidis eelmise aasta lõpus Türgis valminud Leigril paarkümmend vajakajäämist. Enamik neist olid väikesed, kuid oli ka suuremat tähelepanu nõudnud vigu. Peamised Leigri vead olid seotud tuleohutuse ja navigeerimissüsteemidega.

“Kuna veeteede ametit kui lipuriigi mereadministratsiooni hoiti Tõllu valmimisel kõigega kursis, siis võib öelda, et laeva üleandmine oli sujuv ja probleemid, mis esinesid, said koostöös laevaehitaja, tellija ja klassifikatsiooniühinguga lahendatud,” selgitas Rauk.

Ta märkis, et laevaehitus on alati pikk ja keeruline protsess ning ikka peab arvestama, et nõuetele vastavuse osas tehakse mitmeid tehnilisi märkusi. “See on päris loomulik, sest laev ongi väga kompleksne ehitis, kus iga detail tuleb üle kontrollida. Niisugune kontroll on vajalik ohutuse tagamiseks. Me tahame ju ka reisijatena kõik, et kui laev väljub sadamast, jõuaksime ka ohutult sihtpunkti ning et tagatud oleks reisijate, laeva enda ja lasti ohutus,” rääkis Marek Rauk.

Print Friendly, PDF & Email