Liiga väike, et võtta tõsiselt: Saksamaa kohus otsustas mitte keelustada neonatside erakonda

TOHIB TEGUTSEDA: Saksamaa põhiseadusliku kohtu esimees Andreas Vosskuhle loeb Karlsruhe kohtumajas ette otsuse, mis lükkab 16 liidumaa esitatud taotluse keelustada Saksamaal paremäärmuslik Rahvusdemokraatlik Partei (NPD), tagasi. Kõrge kohtu arvates on see erakond praegu liiga tilluke, et Saksamaa demokraatia tugevaid alustalasid ohustada.
BUSINESSINSIDER.COM

Saksamaa Rahvusdemokraatliku Partei (NPD) põhikirja ja programmi on tõepoolest ebameeldiv lugeda. Samas pole see erakond aga piisavalt mõjuvõimas, et oma eesmärke saavutada. Nii vähemalt arvab Saksamaa kõrgeim kohtuvõim.

Jah, Saksamaa Rahvusdemokraatliku Partei ideoloogia sarnaneb natsionaalsotsialismi põhimõtetega. Sellisele järeldusele jõudis 17. jaanuaril Karsruhes istungeid pidav Saksamaa põhiseaduslik kohus (Bundesverfassungsgericht). Tõepoolest, selle erakonna eesmärk on õõnestada Saksamaa Liitvabariigi põhiseaduslikku korda ja tekitada nn puhas saksa rahvas.

Kõigest hoolimata jõudsid punaseid kohtunikutalaare kandvad õigusemõistjad enam-vähem üksmeelsele seisukohale, et pole olemas mingeid märke selle kohta, et NPD suudaks oma radikaalseid programmilisi eesmärke ka ellu viia. See omakorda tähendab, et erakonda pole vaja keelustada. Kohtunike arvates ei ohusta see erakond kedagi.

Epohhiloov sündmus

Saksa ajakirjanikud arvavad, et säärane kohtuotsus on suisa epohhiloova tähendusega. See lõpetas aastakümneid kestnud läbikukkunud katsete jada kuulutada NPD illegaalseks erakonnaks. Eelmine katse kõnealune erakond keelustada jooksis liiva 2003. aastal, kuna kohtuistungil selgus, et valitsus on mitmed tunnistajad kinni maksnud. Toona näitas kogu see lugu riiklikku süüdistust väga häbiväärses valguses.

Viimane katse NPD keelustada algas 2013. aastal. Selle võttis ette Saksa parlamendi ülemkoda Bundesrat, kus on võrdselt esindatud kõik 16 liidumaad. Et mõnda poliitilist erakonda keelustada, selleks on Euroopa õigusruumis vaja äärmiselt kaalukaid tõendeid.

Säärased kõrged nõudmised on Euroopa riikide valitsustele seadnud Strasbourg’is asuv Euroopa Inimõiguste Kohus. Kui ühiskonnas on väärtustatud sõnavabadus ja poliitiliste ühenduste loomise vabadus, siis pole piisav motiiv keelustamiseks vaid see, et ühel või teisel erakonnal on halvad kavatsused.

Täispikk lugu ilmus laupäevases Saarte Hääles.

Print Friendly, PDF & Email