Vald nõuab kortermajadelt lisakonteinerite paigaldamist (22)

ARUSAAMATU: Aste Pruuni Rõdu ühistu liige Niina Merila imestab, milleks iga maja juurde eraldi vanapaberi konteinerit vaja on, kui isegi avalik mahuti on peaaegu tühi.
MAANUS MASING

Lääne-Saare vald hakkab pitsitama kortermaju haldavaid ühistuid, et need asuksid täitma jäätmeseaduse nõudeid ning eraldi koguma ka biojäätmeid ja vanapaberit.

Valla järelevalvespetsialist Katrin Hämelainen palub kümnetel korteriühistutel esitada lähema kahe nädala jooksul info, millal on tagatud nende kortermaja elanike biojäätmete ja vanapaberi nõuetekohane üleandmine ja kogumine. Kui seda veebruari lõpuks tagada ei suudeta, algatatakse seaduserikkujate suhtes järelevalvemenetlus.

Ühistutele saadetud päringus märgib Hämelainen sedagi, et lisaks puudulikule sorteerimisele on kortermajade juures täheldatud probleeme ka segaolmejäätmete konteinerite ületäitumusega.

Valla infotöötaja Merike Lipu ütles selgituseks, et elamumaa sihtotstarbega kinnistutel, kus on üle kümne korteriga elamu, peab biojäätmete kogumiseks olema eraldi konteiner ja biojäätmed tuleb üle anda jäätmevedajale.

“Lääne-Saare vallavalitsus koostab ülevaadet hetkeolukorrast ja need, kellel nõuetekohane biojäätmete kogumine ja üleandmine seni veel puudub, suunatakse jäätmeseadust ja Lääne-Saaremaa jäätmehoolduseeskirja täitma,” lausus ta.

Lümanda küla Vahtra 12 korteriühistu juhatuse liige Külli Karm ütles, et ei ole veel jõudnud valla päringuga tutvuda. Ta märkis, et 12 korteriga majal on praegu üks suur prügikonteiner segaolmejäätmete jaoks, biojäätmete ja vanapaberi jaoks eraldi mahutit ei ole.

Küll on Lümanda külas võimalik sorteeritud prügi, sealhulgas ka vanapaber viia valla konteineritesse. “Mina ise küll sorteerin. Ainult see biolagunev, sellega on nii, et kõigepealt proovid neid jäätmeid üldse mitte tekitada, lisaks on maal elades biojäätmetest vabanemiseks teisi variante,” rääkis Karm.

Nõude kohta paigaldada maja juurde täiendavad konteinerid biolagunevate jäätmete ja vanapaberi jaoks, ütles Karm, et eks tuleb rahvas kokku võtta ja küsida, mis inimesed arvavad.

Aste aleviku korteriühistu Roheline Rõdu juhatuse liikme Taivo Kungla sõnul on maja elanikud praeguse jäätmekäitlussüsteemiga rahul.

Ühistu kasutada on vallalt tasuta renditud 4,5 kantmeetrine konteiner, kuhu kogutakse segaolmejäätmed. Prügi liigiti kogumiseks on vald kolme ligistikku asuva kortermaja peale paigaldanud konteinerid paberi, pakendite ja klaasi jaoks.

“Kas nad tahavad seda jäätmejaama siis ära kaotada?” imestas Kungla. Ta lisas, et segaolmejäätmete konteineri ületäitumisega ei ole majal probleeme olnud, kuna mahuti on piisavalt suur. “Vahel on küll juhtunud, et luugid jäävad lahti, aga konteinerite kõrvale jäätmeid küll ei panda,” kinnitas Kungla.

Print Friendly, PDF & Email