Piimalehmade ja sigade kasvatajad saavad erakorralist toetust

PRIA annab teada, et ajavahemikus 30. jaanuarist 8. veebruarini on sigade ja piimalehmade kasvatajatel võimalus taotleda erakorralist kohandamistoetust.

Raskustes piima- ja sealihatootjatele makstakse 2017. aastal erakorralise kohandamistoetusena kokku 16,2 miljonit eurot, sellest 79% piimakarjakasvatajatele ja 21% sealihatootjatele.

Erinevalt eelnevatest kohandamistoetuste maksmistest tuleb loomapidajal endal seekord toetuse saamiseks kindlasti esitada taotlus ajavahemikus 30. jaanuarist 8. veebruarini.

Taotlust saab esitada vaid elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel.

Sealihatootja saab toetust eeldusel, et ta pidas veterinaar- ja toiduameti (VTA) andmete kohaselt ajavahemikus 4.–31. juuli 2016 vähemalt ühte siga. Lisaks tuleb taotlemisel valida ja täita üks kolmest lisanõudest, mille alusel taotleja toetuse saamise tingimustele vastab.

Piimatootja saab toetust eeldusel, et ta pidas 1. detsembri 2016. a seisuga põllumajandusloomade registri andmete kohaselt vähemalt ühte piimatõugu lehma ning sama kuupäeva seisuga omas järgmist: põllumajandusministri 15. juuni 2006. a määruse “Toorpiima käitlemise hügieeninõuded” alusel väljastatud kehtiv toorpiima turustamise veterinaartõend; toiduseaduse alusel antud tegevusluba piima käitlemiseks või oli sõlminud põllumajandusloomade aretuse seaduse § 21 lõikes 1 nimetatud lepingu piimaveiste jõudluskontrolli läbiviimiseks. Lisaks tuleb taotlemisel valida ja täita üht kahest lisanõudest, mille alusel taotleja toetuse saamise tingimustele vastab.

Täpsem toetuse tutvustus, taotlemise ja e-PRIA kasutamise juhised on väljas PRIA kodulehel.

Lisainformatsiooni saab PRIA infotelefonil 73 77 679.

Tanel Trell, PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja

 

Print Friendly, PDF & Email