Erametsatoetus laienes väljapoole Natura 2000 võrgustikku 

Natura erametsatoetust on sellest aastast võimalik taotleda ka neil erametsaomanikel, kes aitavad kaasa unikaalsete või ohus olevate loodusväärtuste kaitsmisele ka väljaspool Natura 2000 ala.

Siiani väljaspool Natura 2000 võrgustikku asuval kaitsealal ja püsielupaigal looduskaitseliste piirangute järgimise eest toetust ei makstud, kuigi piirangud on sarnased või isegi samad.

Toetuse määr sihtkaitsevööndis asuva metsaala ühe hektari kohta on 110 eurot kalendriaastas, muudatuse tagajärjel lisandub toetusõiguslikku erametsamaad kuni 5000 hektarit, mis moodustab 0,34 protsenti Natura 2000 alade kogupindalast.

Taotlusi saab esitada SA-le Erametsakeskus ajavahemikus 4. aprill kuni 22. aprill

Print Friendly, PDF & Email