Tööturg: 2016. aastal leidsid tööd naised

VALMIS AITAMA: Töötukassa teenindussaalis on töötutele abiks infospetsialistid Elge Suurem ja Kariine Rifk.
MAANUS MASING

Saare maakonna möödunud aasta töötuse kõverat vaadates on õnneks näha langustrendi.

Jaanuarist detsembrini vähenes töötute arv 676-lt 589 peale. Suvisel hooajatööde tippajal oli näiteks juulikuus töötuid vaid 451. Aasta lõpu poole on töötus taas veidi kasvama hakanud, kuid möödunud aasta alguse tasemele siiski ei jõutud.

Töötukassa Saaremaa osakonna juhataja Ave Reimaa-Lepik ütles Saarte Häälele, et töötus on üldiselt igal pool langustrendis ja seda tõestavad ka arvud.

10 meest ja 77 naist

Arvudesse süvenedes võib täheldada, et töötuse eelmise aasta languses oli suur roll naisterahvastel. Kui töötute meeste arv vähenes 10 inimese võrra, siis töötute naiste arv vähenes ajavahemikus 31.01–31.12 koguni 77 inimese võrra. Kõige rohkem leidsid tööd 25–54-a naised – aasta jooksul 57 naist. Sama vanade meeste seas oli see näitaja 15.

Reimaa-Lepik ütles, et mõnda konkreetset ettevõtet, kes on hakanud rohkem naisi tööle võtma, ta otseselt nimetada ei saa. Pigem on mõjureid olnud mitmeid. “Naised on tööturul alati aktiivsemad olnud,” lisas ta, selgitades, et naised võtavad töötuks jäämist meestest mõnevõrra erinevalt.

Kui nüüd veel lisada, et ka ettevõtted otsivad töötajaid aktiivsemalt, siis kokkuvõttes joonistuvadki sellised arvud. Ave Reimaa-Lepiku sõnul on tööpakkumiste arv tõesti suurenenud. “Kes avatud pilguga vaatab, see leiab alati midagi,” on ta kindel.

Kui lühidalt sel aastal oodatavatest võimalikest muudatustest rääkida, mis on mõningast mõju avaldanud ka eelmisel aastal, on juba juulikuust uutel alustel vähenenud töövõime hindamine. Sellega tegeleb nüüd töötukassa. Reimaa-Lepik ütles, et see võib mõjutada töötuse kõverat nii ühele kui ka teisele poole. Saaremaal mõjutab pigem positiivselt. “Saaremaal käivad vähenenud töövõimega inimesed kõige agaramalt tööl,” märkis Reimaa-Lepik.

Vaadeldes töötuse muutumist omavalitsuste kaupa, on näha mõningast kõikumist, kuid mitte midagi väga olulist.

Kuressaares vähenes töötute arv 85 inimese võrra. Suhteliselt suurt vähenemist oli näha ka Orissaares ja Muhus. Esimeses kukkus töötute arv 41 pealt 31 peale ja teises 27 pealt 20 peale. Orissaare vallavanem Vello Runthal ütles lehele, et need on ju head uudised. “Tööd ja leiba on ikka vaja igale vallakodanikule,” sõnas ta. Runthali sõnul on igasugu järeldusi teha üsna keeruline.

Maksumaksjaid rohkem

Olukord on esmapilgul selline, et Orissaare vallas on rahvast vähemaks jäänud, töötute arv vähenenud ning samal ajal on maksumaksjate arv suurenenud. Vallavanema sõnul tuleks olukorda põhjalikumalt analüüsida, et saada täpne vastus, kuidas töötuse määr langes. Töötus suurenes päris palju Salme vallas. Seal oli aasta algul 22 töötut ja aasta lõpuks 31. Vallavanem Kalmer Poopuu sõnul on umbes 30 töötut olnud vallas tavaline näitaja. Temagi ütles, et tegureid on palju, needki enamasti teadmata. Kohapeal pole ühtki ettevõtet kinni pandud, seega on töötute arvu suurenemise põhjused mujal.

Muhu vallavanem Raido Liitmäe ütles, et neil hakkas töötuse vähenemine pihta juba 2015. aastal. Siis vähenes see ühtäkki 43 töötu pealt 22 peale. Veel 2014. aastal oli Muhus stabiilselt üle 40 töötu.

Vallavanem Liitmäe märkis, et arvestades töötute väikest arvu, valla aktiivseid ettevõtjaid ja kahtlemata ka kasvanud rahvaarvu, siis oodatakse Muhus ka 2017. aastal kasvavat maksutulu. Kolmel viimasel aastal on see kasv olnud Raido Liitmäe kinnitusel stabiilselt 9-12 protsenti.


Töötuse muutus saare- ja muhumaal

  jaan ’16 dets ’16 muutus
Kuressaare linn 293 208 -85
Kihelkonna vald 15 13 -2
Laimjala vald 17 13 -4
Leisi vald 35 38 3
Lääne-Saare vald* 137 142 5
Muhu vald 27 20 -7
Mustjala vald 13 10 -3
Orissaare vald 41 31 -10
Pihtla vald 32 31 -1
Pöide vald 12 15 3
Ruhnu vald 2 4 2
Salme vald 22 31 9
Torgu vald 7 8 1
Valjala vald 23 25 2

Print Friendly, PDF & Email