Pöide mõtleb lasteaia ja põhikooli ühendamisele

Pöide vallavolikogu rahandus- ja planeerimiskomisjon soovitab Tornimäe lasteaia ja põhikooli lasteaed-põhikooliks ühendada.

18. jaanuari koosolekul lasteaia ja kooli tulevikku arutanud komisjon soovitab volikogul need kaks allasutust ühendada. Teemat arutati ka volikogu eilsel istungil.

Komisjoni hinnangul on praegu sobiv aeg see muudatus läbi viia, kuna volikogu planeerib tänavu remonditöid nii lasteaia territooriumil kui ka koolimajas. Nii saaks töödega alustades võtta arvesse ühendatud struktuuri vajadusi.

Praegu kasutab koolimaja ruume ka lasteaia koolieelikute rühm. Lasteaed, kus praegu käib 35 mudilast, vajab aga avaramaid võimalusi.

Komisjon tõdes, et praegu 48 õpilasega Tornimäe kooli laste arv on kahanemas. Sel õppeaastal on näiteks 25 põhikoolitaseme last Pöide vallast hoopis Orissaare gümnaasiumi nimekirjas.

Komisjon leidis, et Tornimäe põhikool vajab tõsist panustamist kooli konkurentsivõime tõstmisse. 

 

Print Friendly, PDF & Email