Hooldekodus napib privaatsust (12)

Õiguskantsler Ülle Madise ei pea inimväärseks olukorda, et Kihelkonna hooldekodu ja Kogula eakatekodu elanikud peavad ööpotti kasutama toakaaslaste silme all.

“Inimväärikuse põhimõttega ei ole kooskõlas see, kui inimene on sunnitud taluma privaatsuse puudumist intiimsete toimingute juures,” märgib õiguskantsler Madise oktoobris kahes hoolekandeasutuses läbiviidud kontrollkäigu kokkuvõttes.

Mõned Kihelkonna hooldekodu kliendid, kel öisel ajal on hooldaja puudusel raskusi WC-ruumi jõudmisega, kasutavad öösel potitooli või mähkmeid.

Nii mõnigi vanainimene jagab oma potitooli toanaabritega. Kui üldjuhul tühjendatakse potitool üsna kiiresti, siis öisel ajal ollakse sunnitud kasutama ühist potti, ilma et seda vahepeal puhastataks. Ka puuduvad tubades vahekardinad, mis intiimset toimingut kaaslaste eest varjaks.

Vähene privaatsus on probleemiks ka Kogula eakatekodus, mille puhul tõi õiguskantsler välja sedagi, et ravimite andmise üle peab otsustama väljaõppinud meditsiinitöötaja, mitte aga meditsiinilise ettevalmistuseta hooldaja.

Õiguskantsler viitab, et privaatsus on oluline ka muude intiimsemat laadi protseduuride juures.

Õiguskantsler tunnustas Kihelkonna hooldekodu töötajate hoolivat suhtumist klientidesse.

 

Print Friendly, PDF & Email